[:sv]Hangö samskola, Hangö[:]

[:sv]

(Bild Museiverket)

Skolan inledde sin verksamhet 1891 som fyraklassig. År 1895 erhöll dentilllstånd att verka som femklassig real- och borgarskola. År 1899 blev det ett fullständigt 9-klasssigt läroverk. År 1901 fick den rätt till studentexamen. År 1918 blev de fem lägsta klasserna en statlig mellanskola, medan de högre klasserna fortsatte som ett privat gymnasium till år 1925 då också de övertogs av staten så att det staliga läroverket Hangö samlyceum uppstod.

Skolan verkade 1891-1892 Parkgatan 4, 1892-1893 Bergatan 7, 1893-1894 Parkgatan 15, 1894-1897 Bergatan 21. 1898 stod det egna skolhuset klart på Glogatan. Detta utvidgades sedan år 1904. Under krigsåren 1940-45 då Hangö var  utarrenderat till Sovjetunionen utgjorde skolan en del av Västra Nylands samlyceum som verkade i Ekenäs.

1891-1894 Hanna Castrèn, 1894-1896 Henrik Renqvist, 1896-1903 Jeja Roos, 1903-1906 Johan Erik Nordström, 1906-1919 Jeja Roos.

År 1976 medförde grundskolreformen att skolan övertogs av kommunen som Hangö högstadium och Hangö gymnasium.

  • Roos, J., Hangö Samskola 1891-1916, Hangö 1917.
  • Hangö Samlyceum 50 år, Hangö 1946.
  • Ingman, Helena och Pahlman, Siiri, Hangö Samlyceum Elevmatrikel 1891-1946, Hangö 1946.
  • Våran skola, den högre svenskspråkiga läroverksutbildningen i Hangö 1891-1991, Hangö 1991.
[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.