Lundbergs idiotanstalt, Jakobstad

                                                                                                       Skoldatabasen

Lärare Knut Lundbergs idiotanstalt verkade åren 1877-1892. Till skolan antogs ”1. andesvaga barn som inte står lägre än att de i någon mån  anses kunna motta undervisning och utveckling, 2. normalt begåvade, hörande barn som pga outvecklat tal och respirationsorganer (eller nervösa), organiska eller andra fel, stamma, läspa, icke kunnauttala alla språkets ljud och ljudförbindelser rent, eller eljest tala obegripligt, såvida de nämnda abnormiteterna inte är grundade på framträdande psychiska fel”. Barnen gick två år på varje klass. (Alopaeus C.H. Historik öfver abnormskolväsendet i Finland. Helsingfors, 1889)

Jossfolk K-G (2001) Bildning för alla. Skolhistoriskt Arkiv, 2001, 95-97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.