Trivialskolan, Tavastehus

                                                                                                                 Skoldatabasen

En särskilt känd elev var den nationalistiskt sinnade författaren Jaakko Juteini född 14 juli 1781 på Juutila gård i Hattula under namne Jaakko Heikinpoika. Familjen levde under knappa förhållanden, och den nya gården på kronojord kunde inte garantera en bra framtid för alla barn. Jacob var en tid vallgosse på Jutila gård, men fick som tolvåring börja i Tavastehus trivialskola delvis på grund av påtryckningar från den lokala prosten. Följden var att hans namn officiellt ändrades till Jacob Judén. Student blev han 1800 i Åbo. Under sin studietid vistades han i olika delar av Finland, varigenom han lärde sig i grund känna såväl folkets lynne och seder som de olika folkmålen. Som författare  blev hans stil därför mycket populär och hans språk fritt från dialektegenheter. År 1810, när finländska regeringskonseljen skulle bildas, hoppades han på att få translatorstjänsten i finska språket vid densamma; men då man fordrade, att han i finskan skulle skriva x och z i stället för ks och ts, såsom han, enligt de i finskan strängt följda fonetiska lagarna, hade börjat skriva, avstod han från alla förhoppningar på tjänsten. Han blev magistratssekreterare 1812 i Fredrikshamn och 1813 i Viborg. Från denna befattning tog han avsked 1840 och levde sedan som skeppsmätare i Viborg, till in död 20 juni 1855 alltjämt med stor iver verksam för folkbildning. Han blev utnämnd till hedersdoktor vid Helsingfors universitet.

Skolans elevantal:

år       elever

1830 186,

1831 159,

1832 126,

1833 147,

1834 146,

1835 149 . (Hanho 1955, 24)

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia II, Porvoo 1955
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Jud%C3%A9n (22.1.2022)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.