Ekenäs seminarium, Ekenäs

                                                                                                                   Skoldatabasen

Ekenäs seminarium

(Bild: Finlands folkskola 100 år, Helsingfors1966, 105)

De svenskspråkiga blivande folkskollärarna erhöll egna seminarier redan 1871 i Ekenäs för kvinnliga lärare. På 1960-talet utökades seminariet med en två-årig studentlinje till vilken också antogs manliga lärare. Seminariet upphörde på 1974 då Åbo Akademis verksamhet i Vasa inleddes i och med att den pedagogiska fakulteten grundades för den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland.

Ekenäs folkskollärarseminarium grundades år 1861 för folkskollärarinnor och fortlevde till 1974 då den svenskspråkiga lärarutbildningen övertogs av pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Utbildningen var fyraårig. På 1960-talet utökades utbildningen med en två-årig studentklass, varvid seminariet fick sina första manliga studerande.

https://www.finna.fi/Collection/sls.SLS+1646?lng=sv

V.E.V Wessman Ekenäs seminariums minnesskrift 1947, https://books.google.fi/books/about/Eken%C3%A4s_seminarium_1871_1946.html?id=ckfsOwAACAAJ&redir_esc=y

Seminariets matrikel: http://data.nationallibrary.fi/bib/me/W00061414900

https://cms.visitraseborg.com/sv-FI/page/5c3c21152f12a04360a5c8a2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.