Östra Nylands yrkesskola/Inveon, Borgå

                                                                                                                              Skoldatabasen

Inveon(foto MG 2014)

Yrkesinstitutet Inveon utbildar östnyländska yrkesutövare inom tio olika branscher. Skolans två enheter finns i centrum av Borgå och i Haikos vackra skärgård.

Yrkesutbildning är för ungdomar som vill jobba praktiskt, komma ut i arbetslivet och kanske studera vidare. I skolan kan de också kombinera sina yrkesstudier med gymnasiestudier och få en bred kunskapsbas för framtiden.

Våren 1948 beslöt sju av de östnyländska kommunerna att ansluta sig till ett kommunalförbund  för grundande av en yrkesskola. Villa Maria i Haiko i Borgå landskommun inköptes och tomten på 1,4 ha erhölls som gåva av godsägare Waldemar von Etter på Haiko gård. efter reparationsarbeten fick man två lektionssalar, verkstäder, kosthåll, elevhem och bostäder för rektor och vaktmästaren inrymda i byggnaden. Den 25 september 1950 skedde  den första inskrivningen i skolan och den 23 oktober inledde yrkesskolan sin verksamhet med 30 elever fördelade på metallbearbetnings- och elektriska avdelningen. Den första dimissionen skedde 1952, alltså efter två års studier. Skolan var en ”förberedande yrkesskola för gossar” och avsåg ”att utgöra en grund för elever som söka sig till högre tekniska och specialskolor”.  Skolutrymmena var emellertid för små och våren 1953 fick man köpa ett område mellan Edelfelts ateljé och Hauko fjärden. Där uppfördes tre nya hus, ett skolhem i fyra våningar och två mindre hus med lärarbostäder. Höstern1956 kunde de nya utrymmena tas i bruk och då kunde man också öppna två nya avdelningar: bil- och motoravdelning och en muraravdelning som år 1960 ombildades till en byggnadsavdelning.

Från hösten 1961 blev Östra Nylands yrkesskola en allmän yrkesskola med 3 års kurser på de flesta avdelningarna. Hösten 1962 togs för första gången flickor in i skolan och en sömnads- och en näringsekonomisk avdelning startades. De första flickorna dimitterades år 1964. År 1962 hade tre nya hus blivit färdiga med utrymmen för de nya avdelningarna och bostäder för lärare och elever, men den 9.11. brann Villa Maria ner till grunden vilket berövade skolan betydande utrymmen. Ett nytt hus byggdes på Villa Marias plats och kunde tas i bruk 1963. Där inrymdes kök, två klassrum, och avdelningen för byggnadsverksamhet. Våren 1963 utökades tomten till 3,2 ha och hösten 1964 stod ett nytt pojkinternat färdigt. Åren 1965-69 byggdes nya utrymmen för bilavdelningen, mekaniska avdelningen och el avdelningen. 1970 byggdes ett nytt flickinternat och huvudbyggnaden förstorades 1975-1976.

Under 1960-talet ökade skolans elevantal stadigt och det kom in nyheter på läroplanen då en processteknisk kurs inleddes 1969 för att utbilda arbetare i den petrokemiska industrin som hade kommit till Sköldvik och Svartbäck. En kartritarkurs och en maskinritarkurs hörde till programmet på 1970-talet. På 1980-talet hade yrkesskolan 8 linjer och därtill tillfällig kursverksamhet. Nya huskomplex växte fram och till 40 års jubileet 1990 kunde en rymlig gymnastik- och idrottshall invigas. I början av 1990-talet hade skolan ca 300 elever. Kommunförbundet förvandlades till Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland.

Då skolan förenades med Borgå hantverksskola bytte skolan namn till Inveon och fick en enhet inne i Borgå stad där den tidigare hantverksskolan verkade. Från år 2019 anslöts skolan som en enhet till yrkesinstitutet Practicum.

  • Selen Göran: Borgå socken genom tiderna II, Borgå 1979, 446-449
  • Selen Göran: Östra Nylands yrkesskola 1950-1975. Borgå1975.
  • Gripenberg Martin Två nyländska yrkesskolors utbildning. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 92-103.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.