[:sv]Svenska aftonläroverket (Aftis), Helsingfors[:]

[:sv]Broban

(Foto 2014)

Skolan verkade åren på Högbergsgatan i Brobans skolhus 1947-1971. Vid skolan kunde de huvudsakligen vuxna studerandena efter behov avlägga enstsaka kurser eller hela läroverkskursen samt studentexamen mestadels som självstudier stödda av lektionrer under kvällstid. På 1960-talet hade skolan som mest 30 lärare och 290 elever, varav under 20 skrev studentexamen. Läsåret 1970-71 avlade 45 elever studentexamen. Efter indragningen av aftonläroverket fortsatte verksamheten som Kvällslinjen vid Andra svenska lyceum, 1971- Kvällslinjen vid Åshöjdens gymnasium, 1990- Helsingfors aftongymnasium som är anslutet till Tölö gymnasium.

Rektorer: 1947-1968 Holger Wikström, 1968-1971 Jakob af Hällström.

  • Wingvist, Torbjörn, En historisk tillbakablick på 40 år av svensk kvällsundervisning i Helsingfors, Skolhistorisk arkiv 20 (1989).

Läroverksförteckningen

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *