Östra svenska läroverket, Helsingfors

Botby sv samskola

(Bild Helsingfors stadsmuseum)

Läroverket verkade 1973-1977. År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfors och Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. I samband med att läroverken kommunaliserades 1977 delades skolan i Brändö gymnasium och Botby högstadieskola.

Skolans elevantal 1975 594 elever

Läroverksregistret

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.