Helsingfors lantbrukslyceum, Helsingfors

                                                                                                                                  Skoldatabasen

Omkring 1860 grundades i Helsingfors ett lantbrukslyceum med uppgift att förbereda eleverna för lantbruksstudier vid universitetet. Lyceet byggde på examen från mellanskolan. Skolan var emellertid finskspråkig om ock reglementet  medgav  de svenskspråkiga rätt att avlägga prov och tentamina på sitt eget språk.  (Brenner Ola: Högre svenska lantbruksläroverket 1916-1966. Åbo 1966, 28).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.