[:sv]Mattlidens gymnasium, Esbo[:]

[:sv]Mattlidens gymnasium

(Foto 2014)

Mattlidens gymnasium bildades vid övergången till grundskolan 1977 genom att Drumsö svenska samskolas gymnasieklasser överflyttades till Esbo. Med sin IB-linje är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo. Skolan fungerar i samma skolhus som Mattlidens skola med årskurserna 1-9.

Mattlidens gymnasium är landets största svenskspråkiga gymnasium och det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo. Skolan ligger 12 km väster om Helsingfors centrum intill Västerleden och Ring II. Trafikförbindelserna, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo, Grankulla och Kyrkslätt är goda.

För närvarande har skolan ca 560 elever av vilka ca 150 är IB-elever, som studerar för den internationella studentexamen – International Baccalaureate. Övriga elever förbereds för den finländska studentexamen. Båda examina ger allmän högskolebehörighet.

Skolan har nysanerade och ändamålsenliga utrymmen. Förutom ordinära undervisningsutrymmen finns bl.a. välutrustade specialsalar för biologi, kemi och fysik, bibliotek med läsesal, inspelningsstudio, två datasalar och specialrum för språk. Alla klassrum är utrustade med ny teknik.

Mattlidens gymnasium är känt för sin internationella framtoning. Förutom erbjuder Mattliden även de internationellt erkända språkexamina i franska och tyska och ett mångsidigt utbyte med flera länder i Europa. Skolan erbjuder numera både spanska och ryska som nybörjarspråk.

För att de nya ettorna skall känna sig välkomna utbildas varje år en grupp studerande till tutorer som har i uppgift att ta hand om de nya studerandena och arrangera program för lägerskolan som ordnas vid skolstarten.

https://www.mattliden.fi[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.