Drumsö svenska samskola, Helsingfors

DSS

Drumsö svenska samskola, DSS var en privatskola som grundades 1957 av Drumsö Svenska Skolförening

Hösten 1957 inledde Drumsö svenska samskola sin verksamhet som en femklassig mellanskola. Det var först med sin fjärde anhållan som  skolföreningen fick rätt att grunda läroverket. Början gjordes i ett hyrt klassrum i den svenska flygeln i skolhuset vid Tallbergsallén. Det första året topg skolan in 35 elever, men redan 1960-61 var nybörjarnas antal 64 och höll sig högt ända till början av 1970-talet eftersom Drumsö byggdes ut kraftigt under denna tid.  År 1959 arrenderade staden en tomt vid Ådvägen och följande år i december kunde invigningen ske. 10.5.1962 fick skolan tillstånd att bli ett åttaklassigt läroverk. Skolans läge alldeles intill stadsgänsen till Esbo medförde s att en hel del elever från södra Esbo sökte sig till Drumsö svenska samskola. Under läsåren 1957-75 var 51,5 % av eleverna helsingforsare, medan 45,4 % kom från Esbo och enstaka elever från Kyrkslätt och andra kommuner. År 1975 vid övergången till grundskolan kommunaliserades det privata läroverket och sammanslogs med det av Esbo stad upprätthållna läroverk et Esbo svenska mellanskola. Därigenom skapades Mattlidens skola och gymnasium.

Samskolans elevantal 1960-1975: 1960 132, 1965 485, 1970 464, 1975 388 elever.

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.