Ebbo/Pirlax folkskola, Borgå lk

                                                                                                                                      Skoldatabasen

Skolan torde ha inlett sin verksamhet 1887 och fått eget hus 1890. Skolan grundades som en privat folkskola. Skolan grundades år 1888 av biskop Carl Henrik Alopaeus som ägde Pirlax gård. Två år senare donerades den till kommunen. Underslutet av 1920-talet blev Pirlax folkskolai behov av grundlig reparation och en tillbyggnad. Men skolan låg i ena ändan av distriktet och 1928 flyttades den till Ebbo och namnet ändrades till Ebbo folkskola. (Sirén 1997, 227)

Föreståndare i Pirlax: Karl Grönholm 1890-1914, Leonard Lindholm 1914-20, Ragnar Tjeder 1920-23, Uno Kristersson 1923-24, Arthur Fridolfsson 1924-28, Ellen Tjeder 1928, Ruth Stenström 1928, Hildur Mattsson 1929, Runar Fridolfsson 1929-30

Föreståndare i Ebbo: Paul Söderholm 1930-45, William Westerlund 1945-54, Holger Holmström 1947-48, Jarl Björk 1954-58, Gun Wilkman 1958-60, Kurt Storsjö 1960-72, Margareta Danielsson 1972-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.