Gråböle-Kvigos folkskola, Tenala

                                                                                                          Skoldatabasen

Skolan verkade 1905-1969 (?)

Finby kommun hade del i en folkskola utanför socknens gränser.

Skolan hade grundats på privat initiativ och upprätthölls någon tid av Gråböle, Hummelvik och Kvigos byar.  De främsta drivkrafterna bakom skolans tillkomst var bla. Karl Söderman på Gråböle gård i Finby och agronom Fr. Erlund på på Finby boställe. Eleverna sam,lades i Stens år 1799 byggda torp, en stuga med väldiga takåsar och nakna sotiga väggar. Skolans vänner fann på tusen och ett sätt att få ihop medel för undervisningens upprätthållande. De stickade, sydde och sålde lotter. Tenala kommun adopterade skolan, men fick bidrag från Finby. Gråböle och Hummelvik inlämnade 1936 till kommunalfullmäktige i Fiunby förslag om gemnsam folkskola med förkortad lärokurs för Tenala och Finby. Efter utredning öppnades en privat folkskola med 8 elever. Hösten 1939 planerade man gräva grunden för ett nytt skolhus, men kriget kom emellan och skolan måste fortsätta i det gamla torpet. År 1945 övertog Tenala och Finby kommuner gemensamt Gråböle-Kvigos folkskola med förkortad lärokurs. Först då fick skolan statsunderstöd. Hösten 1949 flyttade skolans lärare och elever från torpet till ett nytt och ändamålsenligt hus.

Skolan hade få elever, varför den blev dyr att underhålla för kommunerna och hotades av indragning i slutet av 1960-talet. (Granholm, Häggblom 1968, 377-378)

  • Granholm Helge, Häggblom Birger: Finby sockens historia. Virkby 1968.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.