[:sv]Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska högstadiet[:]

[:sv]Gymnasiet t.v. och högstadiet t.h. (foto 2015)

Nya pavilongen

Gymnasiets och högstadiets nya paviljong invigdes 2002. (foto 2015)

.Odenwald

Byggnaden Odenwald invigdes 1919 som en byggnad för skolans högsta klasser och är alltjämt i bruk 2019.(foto 2015)

Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska högstadiet bygger vidare på arvet av det privata läroverket Grankulla samskola. Skolan har anor som sträcker sig till 1900-talets början och fungerar numera som Grankulla stads kommunala gymnasium.

En anekdot berättar hur allting började i det nygrundade villasamhället år 1907. Fru Louise Lybeck hade nyligen flyttat till Vallmogård och kunde konstatera att samhället saknade en egen skola. Då hon påtalade bristen för Aktiebolaget Grankullas verkställande direktör Janne Thurman lär han ha svarat ”Men fru Lybeck, ni får väl grunda en skola då!”. Tillsammans med några andra driftiga damer satte fru Lybeck igång en provisorisk skolverksamhet redan samma höst. Några månader senare grundades Grankulla skolförening som den privata skolans ägare och anordnare.

Det första läsåret undervisade lärarinnan Ester Poppius elva elever i hyrda utrymmen nära tågstationen, men då elevantalet ökade snabbt lät skolföreningen bygga ett eget hus vid Stationsvägen år 1909. Samtidigt inledde Magnus Hagelstam sin 38 år långa tid som föreståndare. På hans initiativ grundades snart några internat och skolan började locka till sig barn och ungdomar från trakter där skolgång upp till studentexamen inte var en självklarhet.

1910 fick skolan ett elevhem som verkade till 1968. Elevhemmet var avsett för de nyländska elever som var hemma så långt från Grankulla att de inte kunde förväntas göra den dagliga skolfärden hemifrån.

Grankulla samskolas första skolbyggnad ersattes rätt snart av ”röda ladan”, som fungerade som skolans huvudbyggnad fram till 1972. Idag är den stadens ungdomsgård. Skolan finns ändå kvar på samma tomt, men lite högre upp på berget där den med tiden fått större utrymmen. Under 1970-1980-talen byggdes skolan till flera gånger och skolgården fick sitt nuvarande utseende.

 

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.