Torasbacka folkskola, Borgå lk

                                                                                                                  Skoldatabasen

torasbacka

(Foto Sirén,1997, 407)

Elever och lärare i Torasbacka folkskola, troligen läsåret 1904-05. I mitten sitter lärarinnan Elisabet Rantala. Hon sitter på golvet med benen i kors som en skräddared. Hon gifte sig sedan med skräddaren Yrjö Vaara.

År 1953 ville fullmäktige sammanslå Torasbacka och Karsby distrikt med Gammelgårds distrikt med skolhus på ny plats. Då det inlämnades besvär mot beslutet inlämnades aldrig någon anhållan sändes till Skolstyrelsen. I stället bygdes Karsby folkskola. Då elevprognoserna för Karsby sedan visade sig ha varit alltför optimistiska förenades Karsby med Torasbacka ånyo 1971.

(Foto Sirén, 1997, 427)

Av Siréns text framgår inte klart om det i Torasbacka undervisads på svenska, finska eller båda språken, men då skolan tidvis hade elever  från Karsby torde åtminstone svenska ha använts (Sirén 1997, 410).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.