Ekenäs samlyceum, Ekenäs

                                                                                                                   Skoldatabasen

Ekenäs samskola

(Foto 2014)

I Ekenäs fungerade ett pedagogi åren 1603-1841. Skolan ersattes därefter av Ekenäs lägre elementarskola 1841-1872. Åren 1884-1905 fungerade i Ekenäs för gosar en statlig realskola med fyra klasser. Elevantalet förblev lågt då skolan inte kunde erbjuda fortsatt undervisning. Då Senaten trots stadens ansökan beslöt att inte utöka klasserna, men var villig att överlåta skolan åt staden grundades Ekenäs samskola som en kommunal skola 1905. Skolan verkade de två första åren i realskolans fastighet, men då den i staden verkande Ekenäs privata flickskola (1890-1905) blev onödig genom grundandet av samskolan kunde denna 1907 överflyttas till flickskolans utrymmen. Dessa utvidgades sedan 1909 i samband med att skolan kunde utdimittera sina första studenter. Följande utvidgning skedde 1913.

(Bild Museiverket)

Då Hangö udd 1940 efter vinterkriget överlämnades åt Sovjetunionen indrogs Hangö samlyceum och dess inventarier överfördes till Ekenäs. Därför indrogs också Ekenäs samskola och ersattes med Västra Nylands samlyceum som verkade i skolans tidigare skolhus. När sedan Hangö udd 1942 hade befriats kunde Hangö samlyceum fortsätta sin verksamhet och Ekenässkolan fick namnet Ekenäs samlyceum.

Ekenäs samlyceum verkade till 1976 då grundskolan infördes och  skolverksamheten överflyttades till de nybyggda Ekenäs högstadieskola och Ekenäs gymnasium. Det gamla skolhuset har därefter fått fungera som ungdomsgård.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/ekenassam.htm

  • Matrikel för Ekenäs samskola, Västra Nylands samlyceum, Ekenäs samlyceum 1905-1955 jämte en del kompletteringar t.o.m. 1957, Ekenäs 1959.
  • Ekenäs samskola, Västra Nylands samlyceum, Ekenäs samlyceum 1905-1975, Ekenäs 1977.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.