[:sv]Practicum, Helsingfors[:]

[:sv]Practicum, Svenska framtidsinstitutet grundades  2001 som ett aktiebolag med hemort i Helsingfors med  uppgift att ordna yrkesutbildning för både unga och vuxna. Sammanlagt uppgår antalet studerande till ca.1100. Prakticum har en enhet i Arabiastranden i Helsingfors samt en enhet i Borgå.

Prakticum är en yrkesläroanstalt som ger såväl grundläggande yrkesutbildning som fortbildning. Läroanstaltens hemstad är Helsingfors, men den har också utlokaliserad utbildning särskilt i Borgå. Skolan fortsatte 1996 yrkesutbildningstraditionerna från Mellersta Nylands yrkesskola i Helsingfors först under namnet Practika.

Rektorer: Harriet Ahlnäs 2001-2020, Laila Andersson 2020-

Skolans hemsida

Borgåhemsidan

Se även Geber Erik: Den finländsjka yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015,30-32

https://prakticum.fi/[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.