Boställsskolan, Esbo

Boställsskolan ligger i Alberga i Esbo. Skolan arbetar i ett skolhus, som är byggt på 1960-talet. Den grundades år 1881 och är Esbos nästäldsta skola. Skolan är liten och arbetar delvis med sammansatta klasser. Förskolan finns under samma tak och är dagligen involverad i skolans verksamhet. I skolan verkar även Boställs daghem.

Boställsskolan är en liten skola med ca 90 elever. Skolan ligger i Mäkkylä, i Alberga alldeles intill Ring I. I samma byggnad finns även Boställs daghem och förskola.

Gårdsplanen invid skolan är stor och rymlig och det finns fina möjligheter att spela bollspel och leka under rasterna. I närheten finns dessutom en större sportplan, som kan utnyttjas såväl sommar som vinter på gymnastiklektionerna. I skogen intill sportplanen kan man göra små strövtåg samt uppleva årstidsväxlingarna.

Så småningom kommer skolan att flytta till nya utrymmen i lärcentret Monikko invid Alberga sportplan.

På bilden kan man i bakgrunden se det skolhus i två våningar där verksamheten fungerade vid sekelskiftet 2000. Efter att den finskspråkiga Mäkkylän koulu upphörde överflyttades verksamheten till dess skolbyggnad där också köket och matsalen finns.

(foto 2014)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *