Bemböle folkskola 1923

                                                                                                          Skoldatabasen

Skolan verkade 1923-2022.

Bemböle folkskola fotograferad 1923 fungerar alltjämt som en aktiv grundskola 2021. Skolan var i tiden den största offentliga byggnaden i Esbo, men är nu nedläggningshotad i brist på moderna utrymmen och tillräckligt med elever.

Bemböle skola ligger i Bemböle i Esbo, Finland. Skolan ligger i korsningen av den historiska Kungsvägen och Åbovägen. Skolhuset byggdes år 1923 och har sedan dess varit ett landmärke för byn.
Skolan arbetar med sammansatta klasser och satsar mycket på att förstärka skolspråket svenska samtidigt som vi vill stärka den tvåspråkiga elevens andra hemspråk genom modersmålsinriktad finska. Kultur och traditioner har sin givna plats i vår undervisning. Begreppen ansvar, hänsyn, artighet och rättvisa innehar en stark ställning inom skolans fostraridé.

  • Internet
  • Stadius Peter: Från byskola till skolcentrum -125 år av svensk skolverksamhet i Esbo, Esbo 1998.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.