Skolhistoriskt Arkiv nr 34

 

Inledning  (forskningsläget och idéer), Erik Geber                                                                                              
Långa stränder och djupa fästen, Håkan Andersson                                                                                                 
Kultur, pedagogik och skola – Några skolhistoriska aspekter, Jarl Stormbom – Erik Geber
De finlandssvenska fokskolseminarierna som kulturbärare, Erik Geber
 “Krigsförbrytarna”. En exceptionell folkskollärarutbildning på 1950-talet, K-G Jossfolk                                                
– De Folkskolläraren Herman Ingo 1873-1944, Nina Grönberg        
Adèle Weman – kulturbärare över generationer, Birgitta Åmossa                            
Lärare och författare – två roller för fem pedagoger i Helsingforsläroverk, Hilding Klingenberg
Några kulturpersonligheter bland gamla läroverkslärare i Österbotten, Erik Geber              
Skolhistorisk översikt 2010-2012, Erik Geber
Författarna i detta nummer