Skolhistoriskt Arkiv 36

Inledning

        Urban Fellman
Grundtvig och folkhögskolan

        Erik Geber
De finlandssvenska folkhögskoloras uppkomst och utveckling – en översikt

        Alice Lillas
Medborgarinstituten i bildningens tjänst

        Martin Gripenberg
Sibbo svenska medborgarinstitut – en framgångssaga

        Barbro Wigell-Ryynänen och Erik Geber
De allmänna bibliotekens uppkomst och utveckling i Finland

        Erik Geber
Nykterhetsrörelsens fostrande arbete

        Björn Wallén
Svenska studieförbundet – i medborgarsamhällets mitt eller marginal?

        Lars D. Eriksson
Å andra sidan görs bildningens gärning alltid i öknar

        Gustav Björkstrand
Kyrkans fostrande verksamhet

        Erik Geber
Skolhistorisk översikt 2015-2017

        Författarna i detta numme