[:sv]Schools[:en]Schools[:]

[:en]

The school’s activities have mainly taken place in or near the school building. Therefore, the schoolhouse can be perceived to represent the school in question. I have made comments on the importance of the schoolhouse in a blog post. As a web editor I have tried to collect pictures and photograph as many school houses as possible. It has become a fairly random collection, which is largely based on where I moved during the 2010s and what literature I have come to read. In some cases, I have received the pictures of other photographers on request. Most of the images are thus from the present, but in the collection there are also older images whose sources should still be updated since I failed to record them at the scan. Taking pictures of the schools is not always easy. In principle I have taken pictures of the main entrance, but sometimes it is obscured by trees and bushes and sometimes the school yard seems to be a more representative environment. I have published pictures of the schoolhouse at different times and in some cases with numbers indicated which was the oldest schoolhouse.
Initially I concentrated on public education schools, but some vocational schools and schools in the free education have also come up. My intention has always been to supplement this collection, both geographically and temporally, whenever possible. However, many of today’s schools operate in school buildings that have previously housed another school, for example a primary school.
On wikipedia you can find, a list of former primary schools in Finland at https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kansakouluista. In addition to the school’s name, the school’s coordinates are sometimes also specified, the village or district where the school was located. The list includes both Finnish and Swedish language schools. My view is that the list seems to be thoroughly made.

I am very grateful for pictures sent to me and will publish on this blog all good pictures of school houses in Swedish speaking Finland from present and past times. Please, send the pictures to the address martin.gripenberg@kolumbus.fi.

The school houses have been arranged here, based on the school’s name and region. The school’s location has also been stated. However, there is no clear method for organizing schools, since many have the name Swedish first and then the name of the place or have changed their name or school form, perhaps repeatedly. Municipalities have come and gone and changed their name through the ages. Many schools are also better known by their nicknames such as Broban, Bullan, Norsen, Revan, Zillen. I have mentioned those names if I have considered them as general good, but the schools are found here based on their official names.

Notes on the school and schoolhouse have been made as I have found credible information. Often I have also been able to state the source fill this information. A lot of the information is obtained directly from the Internet and Wikipedia. Often the information is also based on knowledge that I have acquired during my 30 years as a school inspector.
Schoolhouses have been divided into the main categories “Old schoolhouses”, “Primary schools”, “High schools”, “Vocational institutes”, “Folkhögskolor” and “Other schoolhouses”. The subcategories are for compulsory schools “year 0-6” and “year 7-8” and for all school houses regions “Nyland “,” Åboland “. “Åland”, “Ostrobothnia” and “Other Finland”.

On the South Coast’s website svenskskola.fi, you will find contact information for currently operating Swedish-language day care centers, preschools, , elementary schools, afte scool activities(‘eftis’), basic education, language baths, colleges, second-stage vocational education, apprenticeship training, music education institutions, folk high schools and preparatory schools. In addition, there is contact information for the municipalities’ responsibility and contact persons for all these categories. Åland is not included in the register. In general, there are no pictures of the educational institutions in this register.
On the internet pages of pedanet there is current information about all active schools, but not pictures of the schools.
In particular, I have noted that as I have visited the schools to get a picture of them, the schoolhouse has during the summer strikingly often been a building site because less or larger repair work has been underway. Many times I have also “come too late” in the sense that the schoolhouse has just been taken out of use and therefore in the list below it falls into the category “Old schoolhouse”. It has also happened that I found by chance to just completed school houses. This indicates that a significant restructuring of the school network has been in progress around the years 2017-2020 regarding primary schools for grades 0-6.
The school building has often been associated with other functions in the new buildings such as libraries, day care, service centers. In some Ostrobothnian municipalities, the term “Learning Center” is then used.

 

SchoolsPrimary schoolsGymnasiumVocational schoolsFolk High SchoolsOthers

Wasa trivialskola, Vasa

Ritningar av skolan uppgjorda på basen av minnesbilder Källa: Lilius Henrik (1982) Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta  itsenäisyyden alkuun. Helsinki. I Vasa hade man tänkt sätta igång regelbundet skolarbete i en ny trivialskola som blivit inflyttninhgsklar år 1691. Denna Read More …

0 comments

Villmanstrand trivialskola, Villmanstrand

Trivialskolan i Nyslott flyttades år 1747 efter Lilla ofreden till Villlmanstrand som hade bättre bättre skolutrymmen och större svenskspråkig befolkning, men redan följande år till Rantasalmi som upplevdes vara en mera central ort. Där fick skolan eget hus först 1752, Read More …

0 comments

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborg

  Museiverket svarade på förfrågan 23.6.2021 om huruvida de har någon bild av Viborgs gymnasium: “Pahoittelut asian viivästymisestä. Meillä on ruuhkaa. En nopealla haulla löytänyt kuvia Viipurin ruotsinkielisestä lukiosta “Viborgs gymnasium” ennen 1710.” Viborgs gymnasium verkade ursprungligen från 1641 till Read More …

0 comments

Västankvarns jordbruksskola, Ingå

Västankvarn jordbruksskola. Bild köpt i antikvariat. Skolan grundades i Sibbo som jordbrukarskola och flyttades i medlet av 1900-talet till Ingå.  

0 comments

Universitetsgatans, Trädgårdsgatans folkskola, Åbo

På 1920-talet fanns det tre svenskspråkiga folkskolor i Åbo. Sirkkala och Cygnaeus folkskolor har fortsatt som grundskolor, medan Universitetsgatans folkskola som på 30-talet flyttade till Trädgårdsgatan rätt snart ändrades till en helt finskspråkig folkskola. Saken var den att folkskolväsendet i Read More …

0 comments

Universitetsgatans, Trädgårdsgatans folkskola, Åbo

    År 1933 härjade en mässlingsepidemi i skolorna i Åbo så att i vissa klasser var hälften av eleverna frånvarande. Många elevers hälsotillstånd var så svagt att vårterminen inleddes först 14 januari. År 1935 beslöt direktionerna i Sirkkala, Cygnaeus Read More …

0 comments

Uleåborgs trivialskola, Uleåborg

  ATT GÅ I SKOLA PÅ 1700-TALET I dag finns det gymnasier i de flesta kommuner i Finland, i de större städerna flera. På 1700-talet var situationen en annan. I hela det svenska rikets östra halva, det som idag är Read More …

0 comments
Zillen

Tölö svenska Samskola (Zillen), Helsingfors

(Arkivbild Läsårsberättelse 1935-36) Den privata skolan, populärt kallad “Zillen” grundades av ingenjör Laurin Zilliacus år 1928 och verkade till 1975. Zilliacus växte upp och studerade i USA i bla. Massachuset Institute of Tecnology, men om somrarna vistades han i Finland. Read More …

0 comments

Tavastehus gymnasium, Tavastehus

Program om Tavastehus gymnasium för åren 1857-1860, 1860-1863. (Se Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1955, 369)

0 comments

Svenska privata läroverket för flickor (Lavan, Laurellska skolan, Sahlbergska skolan, Helsingfors, period III

    (Bild Internet) Skolan grundades 1870 med namnet Sahlbergska skolan som fyraårig och utvidgades senare till sjuårig. Skolan hade en kristen-humanistisk syn på utbildning. År 1890 blev Victoria Laurell rektor och samma år ändrades namnet till Svenska privata läroverket för flickor i Helsingfors. Skolledaren Read More …

0 comments

Universitetsgatans, Trädgårdsgatans folkskola, Åbo

    År 1933 härjade en mässlingsepidemi i skolorna i Åbo så att i vissa klasser var hälften av eleverna frånvarande. Många elevers hälsotillstånd var så svagt att vårterminen inleddes först 14 januari. År 1935 beslöt direktionerna i Sirkkala, Cygnaeus Read More …

0 comments

Svenska folkskolan, elementarskolan, Kotka

För barnen till de norrmän som år 1872 inflyttade till konsul Guzeits sågverk i Kotka ordnade han skolgång under ledning av teologie kandidaten A. Christensen. Då Kotka år 1879 fick  stadsrättigheter inrättades en tvåspråkig folkskola som år 1884 omvandlades till Read More …

0 comments

Storängens skola, Esbo

(Foto MG 2019) Fram till den 31.7.2015 verkade åk 1-6 och 7-9 var för sig i dåvarande Mårtensbro och Sökövikens skolor. Storängens skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9.  Storängens skola ligger i naturskön omgivning invid den mångsidiga idrottsparken i Read More …

0 comments

St. Olofsskolan, Åbo

[:sv] (Foto MG 2015) St.Olofsskolan är Åbo stads svenskspråkiga högstadieskola på Klostergatan 11. Skolan har en naturvetenskaplig klass till vilken eleverna skilt måste söka. https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/ Under katolska tiden hade dominikanermunkarna hållit en St. Olofsskola i Åbo som  begränsade tillströmningen till Read More …

0 comments

Södra Paipis skola, Sibbo

(Bild Internet ) Södra Paipis skola är en byskola med tre lärare och cirka 60 elever. Skolan har årskurserna 1–6. Undervisningsspråket är svenska. En skola har funnits i Paipis sedan 1880-talet och i nuvarande byggnad sedan 1924. År 1955 uppfördes en Read More …

0 comments
Söderkulla skola

Söderkulla skola, Sibbo

I Söderkulla skola går 163 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper, sju enkla klasser och två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Förskolan finns i skolans utrymmen, vilket möjliggör ett tätt samarbete inom förskoleundervisningen och Read More …

0 comments

Sjökulla skola, Kyrkslätt

      (Foto MG 2021) Nya skolhuset från 2018. Sjökulla skola är en 7-lärarskola med klasserna 1-6. Vårt distrikt omfattar de nordliga och västra delarna av Kyrkslätt, dvs. Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä, Oitbacka, Lappböle och Evitskog. Skolan ligger i Kylmälä Read More …

0 comments

Sirkkala skola, Åbo

(foto 2015) Sirkkala skola är en svenskspråkig grundskola  med åk 1-6 i centrala Åbo nära parker och naturen. Skolan består av en samling trähus uppe på Sirkkalabacken: Kärnhuset, Äppelboden, Pomona och Roten. År 1933 härjade en mässlingsepidemi i skolorna i Read More …

0 comments

Rudolf Steinerskolan, Helsingfors

[:sv] (Foto MG 2014) Skolans utrymmen invigdes 1958 och utvidgades 1968. Grundskolklasserna i Helsingfors inledde sin verksamhet 1955. Skolans pedagogik har sina rötter i reformrörelsen Rudolf Steiners Waldorfpedagogik som grundades efter första världskriget 1919 i  Stutgart i Tyskland. Först verkade Read More …

0 comments

Ragnsby skola, Saltvik

  Rangsby skola Rangsby skola ligger Rangsby i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från årskurs 1 till 6. Fritidshemmet finns i en lägenhet i Read More …

0 comments

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborg

  Museiverket svarade på förfrågan 23.6.2021 om huruvida de har någon bild av Viborgs gymnasium: “Pahoittelut asian viivästymisestä. Meillä on ruuhkaa. En nopealla haulla löytänyt kuvia Viipurin ruotsinkielisestä lukiosta “Viborgs gymnasium” ennen 1710.” Viborgs gymnasium verkade ursprungligen från 1641 till Read More …

0 comments
Zillen

Tölö svenska Samskola (Zillen), Helsingfors

(Arkivbild Läsårsberättelse 1935-36) Den privata skolan, populärt kallad “Zillen” grundades av ingenjör Laurin Zilliacus år 1928 och verkade till 1975. Zilliacus växte upp och studerade i USA i bla. Massachuset Institute of Tecnology, men om somrarna vistades han i Finland. Read More …

0 comments

Svenska klassiska lyceet i Wiborg, Viborg

Genom den nya skolordning som togs i bruk 1856 bestämdes att ett nytt gymnasium skulle inrättas i Viborg. Svenska klassiska lyceet i Wiborg bildades 1874 av det högre svenska läroverk som från 1853 funnits i ett nybygge. Lyceet besöktes av Read More …

0 comments

Rudolf Steinerskolan, Helsingfors

[:sv] (Foto MG 2014) Skolans utrymmen invigdes 1958 och utvidgades 1968. Grundskolklasserna i Helsingfors inledde sin verksamhet 1955. Skolans pedagogik har sina rötter i reformrörelsen Rudolf Steiners Waldorfpedagogik som grundades efter första världskriget 1919 i  Stutgart i Tyskland. Först verkade Read More …

0 comments

Kotka svenska samskola, Kotka

l(Foto MG 2016) Kotka Svenska Samskola, KSS, är en svenskspråkig skola i Kotka i landskapet Kymmenedalen. Skolan är den enda svenskspråkiga skolan i staden. Skolan hade 175 elever 2009. Eleverna kommer från hela Kymmenedalen och enstaka elever från Östra Nyland (Pyttis). Read More …

0 comments

Katedralskolan, Trivialskolan, Svenska klassiska lyceum (Classicum), Åbo

(Foto MG 2014) Katedralskolan i Åbo Katedralskolan i Åbo har sina rötter i en katedralskola som tros ha anlagts omkring år 1276 i anslutning till Åbo domkyrka. Domkyrkan invigdes år 1300. Efter att novgoroderna år 1318 hade bränt staden byggdes Read More …

0 comments

Helsinge gymnasium, Vanda

(Foto 2021 MG) Som en fortsättning på Helsinge samskola grundades Helsinge gymnasium vid övergången till grundskolan 1977. Historik ‍Helsinge svenska samskola Idén att starta ett läroverk i Helsinge väcktes av Bertel Johansson på sommaren 1960. Tanken var till en början Read More …

0 comments
Norsen

Grundskolan Norsen, Helsingfors

(Foto MG 2017) Grundskolan Norsen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolan har verksamhet i tre skolhus. På huvudadressen Unionsgatan 2 verkar årskurserna 5–9, i Cygnaeus-enheten på Sjömansgatan 9 verkar årskurserna 1–4 och förskolan och i Kronohagen-enheten på Gengatan Read More …

0 comments

Brändö gymnasium, Brändö svenska samskola, Helsingfors

(Foto 2021 MG) Brändö gymnasium har sedan 1977 verkat som ett på idrott specialiserat svenskspråkigt gymnasium. Skolan verkade flera år på Brändövägen 5, men har numera flyttat till samma adress som Brändö lågstadium där den har erhållit betydande nya tilläggsutrymmen. Read More …

0 comments

Brändö gymnasium, Brändö svenska samskola, Helsingfors

] (Foto HBL 29.8.2020, 8) Brändö gymnasium är ett svenskspråkigt gymnasium på Brändö i Helsingfors, Finland. Som de övriga gymnasierna i Finland är Brändö gymnasium en allmänbildande skola, men är den enda skolan med idrottsgymnasiestatus i Södra Finland. I skolan Read More …

0 comments

Västankvarns jordbruksskola, Ingå

Västankvarn jordbruksskola. Bild köpt i antikvariat. Skolan grundades i Sibbo som jordbrukarskola och flyttades i medlet av 1900-talet till Ingå.  

0 comments

Sjöfartsläroverket Aboa Mare, Åbo

[:sv] (Bild Geber Erik: Den finländska yrkesutbildningens framväxt ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 21) Sjöfartsläroverket i Åbo inledde sin verksamhet 1813 och verkade först under blygsamma förhållanden vid STavastgatan. Under segelfartygens blomstringstid hade skolan årligen över 100 elever. Read More …

0 comments

Industriskolan, Åbo

(Bild Internet 2021) Industriskolan låg vid hörnet av Klostergatan och Smedsgatan. På 2000-talet användes fastigheten av Puolalan koulu och måste då saneras pga. dålig innomhusluft.

0 comments

Hemslöjdsskolan, Åbo

Finlands förstsa hemslöjdsskola såg dagens ljus i Åbo år 1821, Där lärde sig flickor  också att läsa och skriva enligt modell för växelläsning. Läroanstalten blev något av en modellskola och elevernas arbeten fick pris vid världsutställningarna i London och St. Read More …

0 comments

Åbo ritskola, Åbo

(Bild Wikipedia 7.7.2021)   På initiativ av målarnas yrkeskategori/skrå grundades i Åbo år 1830 en ritskola. Skolans anikklass utvecklades till den första konstskolan i Finland. Som lärare verkade bla. hovmålare R.W. Ekman. (Ikonen 2017, 41) Åbo ritskola grundades 1830 av målarämbetet i Åbo med Read More …

0 comments
Åbo handelsinsitut 1

Åbo handelsinstitut/handelsskola, Åbo

Åbo handelsinstitut 1936 (Foto av handelsinstitutet 1890 framlagt på Söderlångvik gård 2018) Historien för Stiftelsen för Åbo handelsinstitut sträcker sig egentligen ända tillbaka till 1838, då Åbo fick tillstånd av senaten att grunda Finlands första handelsskola. Åbo handelsinstitut vid Eriksgatan Read More …

0 comments
Arkada

[:sv]Yrkeshögskolan Arkada[:]

[:sv]Yrkeshögskolan Arcada är en svenskspråkig yrkeshögskola i Arabiastranden i Helsingfors i Finland med drygt 2700 studenter och ca 190 anställda. Utbildning på svenska och engelska erbjuds inom totalt 17 utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen och fyra utbildningar som leder till Read More …

0 comments
Yrkesakademin, Pedersöre

[:sv]Yrkesakademin i Sursik, Pedersöre[:]

[:sv] Yrkesakademin i Österbottens enhet i Pedersöre ligger på Sursikbacken, som är ett stort skolcentrum med högstadiet och gymnasiet nära. På området rör sig dagligen ca 600 ungdomar och det finns tillgång till fina motionsutrymmen. Närvårdarutbildningen verkar i ljusa och Read More …

0 comments

[:sv]Västra Nylands yrkesskola, Karis[:]

[:sv]   (Bild https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/16/tva-byggnader-vid-gamla-yrkesskolan-i-karis-far-rivas) Västra Nylands yrkesskola etablerades på våren 1945 då Karis köping startade yrkesskolan meed 26 elever. Hösten 1946 bildades ett kommunförbund för skolan. Yrkeshögskolan Novia står för utbildningen på tredje stadiet. Efter den senaste omorganiseringen inom skolan Read More …

0 comments

[:sv]Vasa tekniska läroanstalt, Vasa[:]

[:sv]Läroanstalten verkade åren 19967-1995. I Riksarkivet finns elevkort och avgångsbetyg arkiverade.[:]

0 comments

[:sv]Västra Nylands folkhögskola, Karis[:]

[:sv] (Bild VNF) Västra Nylands Folkhögskola är en finlandssvensk folkhögskola i Karis i staden Raseborg. VNF bildades 1905 i Karis, flyttade senare till grannkommunen Pojo, men återkom till Karis 1978 där den sedan dess har verkat vid Pumpviken. Skolan meddelar Read More …

0 comments

[:sv]Nordiska konstskolan, Kronoby[:]

[:sv] (Bild tps://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Nordiska konstskolan grundades 1984 med Tage Martin Hörling som förste rektor. Tanken var att skapa en förberedande skola för konstnärliga högskolestudier och att ge de studerande en så bred och varierad undervisning som möjligt. Skolans profil var starkt nordisk med Read More …

0 comments

[:sv]Kronoby folkhögskola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild https://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Rektors översikt ldag förfogar Kvarnen samkommun över nya och renoverade byggnader. lnternatet har fått några nya rum och köket har förstorats. Slöjden har fått välbehövliga tilläggskvadrater och köket och matsalen är nya och fina. De yttre förutsättningarna Read More …

0 comments

[:sv]Kristliga folkhögskolan, Nykarleby[:]

[:sv] (Foto 2018) Kristliga folkhögskolan i Nykarleby började sin verksamhet år 1920. Skolans motto har från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström. ​Under 1910-talet växte en ungdomsväckelse i nejden fram och i efterdyningarna av den Read More …

0 comments

[:sv]Folkhögskolan på Houtskär, Houtskär[:]

[:sv]På Houtskär verkade folkhögskolan åren. Efter att skolan lades ner har den blivit en kursgård med bed & breakfast service. där lägerskolor kan ordnas. Källor: Skärgårdsskolan[:]

0 comments
Finns

[:sv]Finns folkhögskola, Esbo, Helsingfors[:]

[:sv] (Foto MG 2019) Finns folkhögskola grundades 1891 under namnet Mellersta Nylands folkhögskola. Ägaren till Esbo gård, kapten Arthur Myrberg, donerade Finnsbacken där skolan ligger för ändamålet. År 1950 bytte skolan namn till Finns folkhögskola.  En av skolans  mest kända rektorer var Read More …

0 comments

[:sv]Evangeliska folkhögskolan, Hangö[:]

[:sv] (Bild YLE  Tidigare bönehus) Evangeliska folkhögskolan i Hangö drogs in då elevantalet sjönk för lågt YLE[:]

0 comments
Borgå folkakademi

[:sv]Borgå folkakademi[:]

[:sv] (Foto 2014) (Foto 2014) De första folkhögskolorna grundades 1889, i Borgå och Kangasala. Därpå många fler, och ännu i början av 2000-talet uppgick antalet folkhögskolor till sammanlagt 90, varav 17 svenskspråkiga. I dag något färre, men de är fortfarande många, Read More …

0 comments

[:sv]Axxell, folkhögskola, yrkesutbildning, [:]

[:sv] Axxells utbildningscetrum i Karis Axxell är en svenskspråkig yrkes- och utbildningsinstitution med verksamhet i Finland. Det verkar på nio orter och har totalt cirka 3700 studenter. Axxell grundades 2008 genom att slå samman sju tidigare oberoende yrkeshögskolor och folkhögskolor Read More …

0 comments

[:sv]Ålands folkhögskola, Finnström[:]

[:sv] Skolan startade den 6 november för 125 år sedan år 1895. Vi ger ungdomar och vuxna möjlighet att utvecklas och hitta nya vägar i livet genom fria allmänbildande studier i en alternativ skolmiljö. Vårt utbud innehåller allt från en Read More …

0 comments

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborg

  Museiverket svarade på förfrågan 23.6.2021 om huruvida de har någon bild av Viborgs gymnasium: “Pahoittelut asian viivästymisestä. Meillä on ruuhkaa. En nopealla haulla löytänyt kuvia Viipurin ruotsinkielisestä lukiosta “Viborgs gymnasium” ennen 1710.” Viborgs gymnasium verkade ursprungligen från 1641 till Read More …

0 comments

Svenska privata läroverket för flickor (Laurellska skolan, Sahlbergska skolan) Lavan, Helsingfors

(Bild Internet ) Skolan var en tid belägen på Riddaregatan 5. Laurellska skolan, även Lavan, var ett svenskspråkigt läroverk för flickor i Helsingfors 1870–1971. Skolan fick namnet Laurellska skolan officiellt år 1959, av Viktoria Laurell som var rektor för skolan i sammanlagt 29 år. Laurell var en banbrytare Read More …

0 comments
Norsen 1900

Svenska normallyceum på Unionsgatan (Norsen), Helsingfors

Norsen på Kaserngatan 1867 – 1878. Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också Read More …

0 comments
Bullan

Svenska flicklyceet, Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, Helsingfors

(Foto MG 2014) Svenska fruntimmersskolan, eller Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, Read More …

2 comments

Realskolan, Reallyceet, Svenska lyceum, Åbo

(Bild: Lilius Henrik:Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.) Åbo realskola grundades år 1852 och inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först Read More …

0 comments

Läroverket för gossar och flickor (Broban), Helsingfors

Broban 1883–1977 (Brobergska samskolan) var den första samskolan i Helsingfors. (Bild Museiverket ) Helsingfors lärovärk för gossar och flickor var skolans namn under åren 1883-1912, men skrivningen av ordet Läroverk korrigerades efter några år. Sin första tid verkade skolan i Read More …

2 comments

Kotka svenska samskola, Kotka

l(Foto MG 2016) Kotka Svenska Samskola, KSS, är en svenskspråkig skola i Kotka i landskapet Kymmenedalen. Skolan är den enda svenskspråkiga skolan i staden. Skolan hade 175 elever 2009. Eleverna kommer från hela Kymmenedalen och enstaka elever från Östra Nyland (Pyttis). Read More …

0 comments
Heurlinska skolan i Åbo

Heurlinska skolan, Åbo

På 1870-talet fanns det i Åbo flera små privata skolor. Den mest betydande av dem var en treårig flickskola som hade grundats år 1861 av Augusta Heurlin. Där fick blivande societetsfruar undervisning i religion, historia, geografi, naturlära och räkning samt Read More …

0 comments

Helsingfors (Svenska) Lyceum (Revan/Bööks lyceum), Helsingfors

(Foto MG 2014) Läroverket verkade 1831-1972. Helsingfors lyceum  (Bööks lyceum) var Finlands första privatläroverk. Skolan grundades 1831 genom Lördagssällskapet som ett tecken på att romantiken och nyhumanismens pedagogiska idéer hade spritt sig till Finland. Skolan var först 6-klassig, blev snart Read More …

1 comment
Gymnasiet Norsen

Gymnasiet svenska normallyceum, Helsingfors

Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också en finskspråkig avdelning. Skolan låg åren Read More …

2 comments
[:]