[:sv]Schools[:en]Schools[:]

[:en]

The school’s activities have mainly taken place in or near the school building. Therefore, the schoolhouse can be perceived to represent the school in question. I have made comments on the importance of the schoolhouse in a blog post. As a web editor I have tried to collect pictures and photograph as many school houses as possible. It has become a fairly random collection, which is largely based on where I moved during the 2010s and what literature I have come to read. In some cases, I have received the pictures of other photographers on request. Most of the images are thus from the present, but in the collection there are also older images whose sources should still be updated since I failed to record them at the scan. Taking pictures of the schools is not always easy. In principle I have taken pictures of the main entrance, but sometimes it is obscured by trees and bushes and sometimes the school yard seems to be a more representative environment. I have published pictures of the schoolhouse at different times and in some cases with numbers indicated which was the oldest schoolhouse.
Initially I concentrated on public education schools, but some vocational schools and schools in the free education have also come up. My intention has always been to supplement this collection, both geographically and temporally, whenever possible. However, many of today’s schools operate in school buildings that have previously housed another school, for example a primary school.
On wikipedia you can find, a list of former primary schools in Finland at https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kansakouluista. In addition to the school’s name, the school’s coordinates are sometimes also specified, the village or district where the school was located. The list includes both Finnish and Swedish language schools. My view is that the list seems to be thoroughly made.

I am very grateful for pictures sent to me and will publish on this blog all good pictures of school houses in Swedish speaking Finland from present and past times. Please, send the pictures to the address martin.gripenberg@kolumbus.fi.

The school houses have been arranged here, based on the school’s name and region. The school’s location has also been stated. However, there is no clear method for organizing schools, since many have the name Swedish first and then the name of the place or have changed their name or school form, perhaps repeatedly. Municipalities have come and gone and changed their name through the ages. Many schools are also better known by their nicknames such as Broban, Bullan, Norsen, Revan, Zillen. I have mentioned those names if I have considered them as general good, but the schools are found here based on their official names.

Notes on the school and schoolhouse have been made as I have found credible information. Often I have also been able to state the source fill this information. A lot of the information is obtained directly from the Internet and Wikipedia. Often the information is also based on knowledge that I have acquired during my 30 years as a school inspector.
Schoolhouses have been divided into the main categories “Old schoolhouses”, “Primary schools”, “High schools”, “Vocational institutes”, “Folkhögskolor” and “Other schoolhouses”. The subcategories are for compulsory schools “year 0-6” and “year 7-8” and for all school houses regions “Nyland “,” Åboland “. “Åland”, “Ostrobothnia” and “Other Finland”.

On the South Coast’s website svenskskola.fi, you will find contact information for currently operating Swedish-language day care centers, preschools, , elementary schools, afte scool activities(‘eftis’), basic education, language baths, colleges, second-stage vocational education, apprenticeship training, music education institutions, folk high schools and preparatory schools. In addition, there is contact information for the municipalities’ responsibility and contact persons for all these categories. Åland is not included in the register. In general, there are no pictures of the educational institutions in this register.
On the internet pages of pedanet there is current information about all active schools, but not pictures of the schools.
In particular, I have noted that as I have visited the schools to get a picture of them, the schoolhouse has during the summer strikingly often been a building site because less or larger repair work has been underway. Many times I have also “come too late” in the sense that the schoolhouse has just been taken out of use and therefore in the list below it falls into the category “Old schoolhouse”. It has also happened that I found by chance to just completed school houses. This indicates that a significant restructuring of the school network has been in progress around the years 2017-2020 regarding primary schools for grades 0-6.
The school building has often been associated with other functions in the new buildings such as libraries, day care, service centers. In some Ostrobothnian municipalities, the term “Learning Center” is then used.

 

SchoolsPrimary schoolsGymnasiumVocational schoolsFolk High SchoolsOthers

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborg

Viborgs gymnasium verkade ursprungligen från 1641 till 1710 till freden i Nystad då Viborg förlorades till Ryssland. I samband med att områdena i sydöstra Finland återförenades med resten av landet återuppstod Viborgs gymnasium för tiden 1805 till 1942 då Viborg Read More …

0 comments

Tavastehus gymnasium, Tavastehus

Program om Tavastehus gymnasium för åren 1857-1860, 1860-1863. (Se Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1955, 369)

0 comments
Norsen 1900

Svenska normallyceum på Unionsgatan (Norsen), Helsingfors

Norsen på Kaserngatan 1867 – 1878. Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också Read More …

0 comments

Svenska klassiska lyceet i Wiborg, Viborg

Genom den nya skolordning som togs i bruk 1856 bestämdes att ett nytt gymnasium skulle inrättas i Viborg. Svenska klassiska lyceet i Wiborg bildades 1874 av det högre svenska läroverk som från 1853 funnits i ett nybygge. Lyceet besöktes av Read More …

0 comments
Bullan

Svenska flicklyceet, Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, Helsingfors

Svenska fruntimmersskolan, eller Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Skolan Read More …

2 comments

St. Mickels svenska lyceum, Svenska samskolan, St Mickel

Genom förordningen 1873 inrättades ett svenskspråkigt lyceum i St. Mickel (Berättelse över elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet). Skolan verkade 1905-1913 i f.d. Fruntimmerskolans lokaliteter som ern fortsättning på denna men tog från 1895 också emot gossar. Sedan när elevantalet Read More …

0 comments

Södra Paipis skola, Sibbo

(Bild Internet ) Södra Paipis skola är en byskola med tre lärare och cirka 60 elever. Skolan har årskurserna 1–6. Undervisningsspråket är svenska. En skola har funnits i Paipis sedan 1880-talet och i nuvarande byggnad sedan 1924. År 1955 uppfördes en Read More …

0 comments

Sjökulla skola, Kyrkslätt

      (Foto MG 2021) Nya skolhuset från 2018. Sjökulla skola är en 7-lärarskola med klasserna 1-6. Vårt distrikt omfattar de nordliga och västra delarna av Kyrkslätt, dvs. Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä, Oitbacka, Lappböle och Evitskog. Skolan ligger i Kylmälä Read More …

0 comments

Realskolan, Reallyceet, Svenska lyceum, Åbo

(Bild: Lilius Henrik:Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.) Åbo realskola grundades år 1852 och inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först Read More …

0 comments

Ragnsby skola, Saltvik

  Rangsby skola Rangsby skola ligger Rangsby i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från årskurs 1 till 6. Fritidshemmet finns i en lägenhet i Read More …

0 comments

Storängens skola, Esbo

(Foto MG 2019) Fram till den 31.7.2015 verkade åk 1-6 och 7-9 var för sig i dåvarande Mårtensbro och Sökövikens skolor. Storängens skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9.  Storängens skola ligger i naturskön omgivning invid den mångsidiga idrottsparken i Read More …

0 comments

St. Olofsskolan, Åbo

[:sv] (Foto MG 2015) St.Olofsskolan är Åbo stads svenskspråkiga högstadieskola på Klostergatan 11. Skolan har en naturvetenskaplig klass till vilken eleverna skilt måste söka. https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/ Under katolska tiden hade dominikanermunkarna hållit en St. Olofsskola i Åbo som  begränsade tillströmningen till Read More …

0 comments

Södra Paipis skola, Sibbo

(Bild Internet ) Södra Paipis skola är en byskola med tre lärare och cirka 60 elever. Skolan har årskurserna 1–6. Undervisningsspråket är svenska. En skola har funnits i Paipis sedan 1880-talet och i nuvarande byggnad sedan 1924. År 1955 uppfördes en Read More …

0 comments
Söderkulla skola

Söderkulla skola, Sibbo

I Söderkulla skola går 163 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper, sju enkla klasser och två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Förskolan finns i skolans utrymmen, vilket möjliggör ett tätt samarbete inom förskoleundervisningen och Read More …

0 comments

Sjökulla skola, Kyrkslätt

      (Foto MG 2021) Nya skolhuset från 2018. Sjökulla skola är en 7-lärarskola med klasserna 1-6. Vårt distrikt omfattar de nordliga och västra delarna av Kyrkslätt, dvs. Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä, Oitbacka, Lappböle och Evitskog. Skolan ligger i Kylmälä Read More …

0 comments

Ragnsby skola, Saltvik

  Rangsby skola Rangsby skola ligger Rangsby i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från årskurs 1 till 6. Fritidshemmet finns i en lägenhet i Read More …

0 comments

Ödkarby skola, Saltvik

Ödkarby skola Ödkarby skola ligger i västra Saltvik. I skolan går elever från årskurs 1 till 6. Skolans vision Tillsammans lär vi oss för livet! Vår skola är en plats där Trygghet, Trivsel och omTanke råder. Skolans webbsida

0 comments

Helsinge skola, Vanda

(Foto 2021 MG) Skolan är den svenskspråkiga skolanför årskurserna 7-9 i Vanda. Före övergången till grundskolan 1977 verkade på orten Helsinge svenska samskola. Skolans hemsida

0 comments
Norsen

Grundskolan Norsen, Helsingfors

(Foto MG 2017) Grundskolan Norsen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolan har verksamhet i tre skolhus. På huvudadressen Unionsgatan 2 verkar årskurserna 5–9, i Cygnaeus-enheten på Sjömansgatan 9 verkar årskurserna 1–4 och förskolan och i Kronohagen-enheten på Gengatan Read More …

0 comments

Eckerö skola, Eckerö

(Bild enligt en sida på internet som fanns ännu år 2019) Skolan hör till Södra Ålands högstadiedistrikt (2021). Skolans kontaktuppgifter          Adress: Käringsundsvägen 16          22270 ECKERÖ      telefon: +358(0)18 38 361     Read More …

0 comments

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborg

Viborgs gymnasium verkade ursprungligen från 1641 till 1710 till freden i Nystad då Viborg förlorades till Ryssland. I samband med att områdena i sydöstra Finland återförenades med resten av landet återuppstod Viborgs gymnasium för tiden 1805 till 1942 då Viborg Read More …

0 comments

Svenska klassiska lyceet i Wiborg, Viborg

Genom den nya skolordning som togs i bruk 1856 bestämdes att ett nytt gymnasium skulle inrättas i Viborg. Svenska klassiska lyceet i Wiborg bildades 1874 av det högre svenska läroverk som från 1853 funnits i ett nybygge. Lyceet besöktes av Read More …

0 comments

Katedralskolan, Svenska klassiska lyceum (Classicum), Åbo

(foto 2014) Katedralskolan i Åbo Katedralskolan i Åbo har sina rötter i en katedralskola som tros ha anlagts omkring år 1276 i anslutning till Åbo domkyrka. Domkyrkan invigdes år 1300, men först på 1400-talet byggdes en nästan 4 metert hög Read More …

0 comments

Helsinge gymnasium, Vanda

(Foto 2021 MG) Som en fortsättning på Helsinge samskola grundades Helsinge gymnasium vid övergången till grundskolan 1977. Historik ‍Helsinge svenska samskola Idén att starta ett läroverk i Helsinge väcktes av Bertel Johansson på sommaren 1960. Tanken var till en början Read More …

0 comments
Norsen

Grundskolan Norsen, Helsingfors

(Foto MG 2017) Grundskolan Norsen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolan har verksamhet i tre skolhus. På huvudadressen Unionsgatan 2 verkar årskurserna 5–9, i Cygnaeus-enheten på Sjömansgatan 9 verkar årskurserna 1–4 och förskolan och i Kronohagen-enheten på Gengatan Read More …

0 comments

Brändö gymnasium, Helsingfors

0 comments

Borgå gymnasium, Borgå lyceum, Borgå

(Foto MG 2014) Borgå gymnasium Göran Selén uppger att enstaka Borgåbor redan före tillkomsten av Borgå gymnasium skulle ha erhållit högre utbildning vid skolor på annan ort (Selén 1997, 390) Borgå gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Borgå. Det Read More …

0 comments

Ålands gymnasium, Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn

Ålands gymnasium/Ålands lyceums byggnad (Bild internet) Ålands gymnasium är en förvaltningsmyndighet med ansvar för verksamheten vid två skolor: Ålands lyceum, som erbjuder studieförberedande utbildning. Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder yrkesförberedande utbildning inom ett tiotal olika program samt annan kompletteringsutbildning med vuxna som målgrupp. Webbsida Read More …

0 comments
Vasa övningsskolas gymnasium

[:sv]Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa[:]

[:sv]Vasa övningsskolas gymnasium är en skola mitt i Vasas stadskärna. Utöver den ordinarie gymnasieutbildningen erbjuder skolan bildkonst- och musikprogram samt IB-section. Tillsammans med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier ansvarar Vasa övningsskola för den finlandsvenska lärarutbildning. Uppgifter om skolans historia finns Read More …

0 comments

[:sv]Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa[:]

[:sv] Vasa övningsskolas gymnasium (Foto HBL 29.8.2020, 8)     (Video av gårdssidan 2019) Om man verkligen vill gå till grunden med vår skolas historia får man bereda sig på att gå långt bakåt i tidsåldrarna. Vasa övningsskolas gymnasium kan Read More …

0 comments
Arkada

[:sv]Yrkeshögskolan Arkada[:]

[:sv]Yrkeshögskolan Arcada är en svenskspråkig yrkeshögskola i Arabiastranden i Helsingfors i Finland med drygt 2700 studenter och ca 190 anställda. Utbildning på svenska och engelska erbjuds inom totalt 17 utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen och fyra utbildningar som leder till Read More …

0 comments
Yrkesakademin, Pedersöre

[:sv]Yrkesakademin i Sursik, Pedersöre[:]

[:sv] Yrkesakademin i Österbottens enhet i Pedersöre ligger på Sursikbacken, som är ett stort skolcentrum med högstadiet och gymnasiet nära. På området rör sig dagligen ca 600 ungdomar och det finns tillgång till fina motionsutrymmen. Närvårdarutbildningen verkar i ljusa och Read More …

0 comments

[:sv]Västra Nylands yrkesskola, Karis[:]

[:sv]   (Bild https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/16/tva-byggnader-vid-gamla-yrkesskolan-i-karis-far-rivas) Västra Nylands yrkesskola etablerades på våren 1945 då Karis köping startade yrkesskolan meed 26 elever. Hösten 1946 bildades ett kommunförbund för skolan. Yrkeshögskolan Novia står för utbildningen på tredje stadiet. Efter den senaste omorganiseringen inom skolan Read More …

0 comments

[:sv]Vasa tekniska läroanstalt, Vasa[:]

[:sv]Läroanstalten verkade åren 19967-1995. I Riksarkivet finns elevkort och avgångsbetyg arkiverade.[:]

0 comments

[:sv]Vasa Småskoleseminarium, Vasa[:]

[:sv]Åren 1897-1926 upprätthöll Svenska folkskolans vänner ett svenskspråkigt småskollärarinneseminarium i Hfrs, och 1915 grundades i Vasa ett likaledes svenskt småskollärarinneseminarium, som förstatligades 1920 och indrogs 1945.[:]

0 comments

[:sv]Vasa sjuksköterskeskola, Vasa[:]

[:sv]I anslutning till Vasa sjukhus inrättades en sjuksköterskeutbildning på initiativ av  socialrådet Venny Snellman. Med svenska riksdagsmänn som Albin Wickman och Torsten Nordström som påskyndare lyckades man redan 1959 få till stånd en egen byggnad för skolan. Enligt en artikel Read More …

0 comments

[:sv]Vamia, Vasa[:]

[:sv] (Bild Skolans webbsida: https://www.google.com/search?q=Optima+68600+Jakobstad&sa=X&sxsrf=ALeKk02s2HHo8D7PPkTU8q9mYvvQVHqzCQ:1606407415629&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4TpVVXW-OuX6NM%252CovFT7rDnoMrgMM%252C_&vet=1&usg=K_wV-K67VXDm8Dgdyjqa-f8WLjW3Y%3D&ved=2ahUKEwjj0P36zaDtAhVWr4sKHdf0BWUQuqIBMAp6BAgTEAM&biw=1024&bih=625) Vamia erbjuder yrkesinriktad utbildning i Vasa för unga, vuxna och företag. Vasa yrkesutbildning förnyades den 1 januari 2017, då Vasa Yrkeshögskola, Vasa vuxenutbildningscenter och Vasa Coastal Apprenticeship Office slogs samman till en ny utbildningsinstitution som Read More …

0 comments

[:sv]Tekniska skolan, Ekenäs[:]

[:sv]En viktig milstolpe i regionens utbildningshistoria är Tekniska skolans flytt från Helsingfors till Ekenäs 1978. På Seminarieområdet fortsatte läroinrättningen sin verksamhet under sitt nya namn Tekniska skolan i Ekenäs. https://www.vastranyland.fi/artikel/anorna-inom-bildningen-ar-langa/[:]

0 comments

[:sv]Svenska trädgårsmästarskolan, Åbo[:]

[:sv] (Bild Lindholm Tor: Trädgårdsutbildningen – en historisk betraktelse. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015,123) Den svenska trädgårdsmästarskolan i Kuppis verkade åren 1933-71.[:]

0 comments

[:sv]Svenska barnträdgårdsseminariet, Jakobstad[:]

[:sv] Skolgatan 11 (Bild: https://blogs2.abo.fi/tritonia2018/author/67/ ) År 1958 inledde Svenska barnträdgårdsseminariet sin verksamhet i Jakobstad. Seminariet hade grundats för att åtgärda bristen på svenskspråkiga barnträdgårdslärarinnor i landet och efter en lång dragkamp om placeringsort valdes slutligen Jakobstad framom Helsingfors eller Vasa. Seminariets Read More …

0 comments

[:sv]Västra Nylands folkhögskola, Karis[:]

[:sv] (Bild VNF) Västra Nylands Folkhögskola är en finlandssvensk folkhögskola i Karis i staden Raseborg. VNF bildades 1905 i Karis, flyttade senare till grannkommunen Pojo, men återkom till Karis 1978 där den sedan dess har verkat vid Pumpviken. Skolan meddelar Read More …

0 comments

[:sv]Nordiska konstskolan, Kronoby[:]

[:sv] (Bild tps://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Nordiska konstskolan grundades 1984 med Tage Martin Hörling som förste rektor. Tanken var att skapa en förberedande skola för konstnärliga högskolestudier och att ge de studerande en så bred och varierad undervisning som möjligt. Skolans profil var starkt nordisk med Read More …

0 comments

[:sv]Kronoby folkhögskola, Pedersöre[:]

[:sv] (Bild https://kvarnen.fi/app/uploads/2019/11/EKONOMIPLAN-OCH-BUDGET-2.pdf ) Rektors översikt ldag förfogar Kvarnen samkommun över nya och renoverade byggnader. lnternatet har fått några nya rum och köket har förstorats. Slöjden har fått välbehövliga tilläggskvadrater och köket och matsalen är nya och fina. De yttre förutsättningarna Read More …

0 comments

[:sv]Kristliga folkhögskolan, Nykarleby[:]

[:sv] (Foto 2018) Kristliga folkhögskolan i Nykarleby började sin verksamhet år 1920. Skolans motto har från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström. ​Under 1910-talet växte en ungdomsväckelse i nejden fram och i efterdyningarna av den Read More …

0 comments

[:sv]Folkhögskolan på Houtskär, Houtskär[:]

[:sv]På Houtskär verkade folkhögskolan åren. Efter att skolan lades ner har den blivit en kursgård med bed & breakfast service. där lägerskolor kan ordnas. Källor: Skärgårdsskolan[:]

0 comments
Finns

[:sv]Finns folkhögskola, Esbo, Helsingfors[:]

[:sv] (Foto MG 2019) Finns folkhögskola grundades 1891 under namnet Mellersta Nylands folkhögskola. Ägaren till Esbo gård, kapten Arthur Myrberg, donerade Finnsbacken där skolan ligger för ändamålet. År 1950 bytte skolan namn till Finns folkhögskola.  En av skolans  mest kända rektorer var Read More …

0 comments

[:sv]Evangeliska folkhögskolan, Hangö[:]

[:sv] (Bild YLE  Tidigare bönehus) Evangeliska folkhögskolan i Hangö drogs in då elevantalet sjönk för lågt YLE[:]

0 comments
Borgå folkakademi

[:sv]Borgå folkakademi[:]

[:sv] (Foto 2014) (Foto 2014) De första folkhögskolorna grundades 1889, i Borgå och Kangasala. Därpå många fler, och ännu i början av 2000-talet uppgick antalet folkhögskolor till sammanlagt 90, varav 17 svenskspråkiga. I dag något färre, men de är fortfarande många, Read More …

0 comments

[:sv]Axxell, folkhögskola, yrkesutbildning, [:]

[:sv] Axxells utbildningscetrum i Karis Axxell är en svenskspråkig yrkes- och utbildningsinstitution med verksamhet i Finland. Det verkar på nio orter och har totalt cirka 3700 studenter. Axxell grundades 2008 genom att slå samman sju tidigare oberoende yrkeshögskolor och folkhögskolor Read More …

0 comments

[:sv]Ålands folkhögskola, Finnström[:]

[:sv] Skolan startade den 6 november för 125 år sedan år 1895. Vi ger ungdomar och vuxna möjlighet att utvecklas och hitta nya vägar i livet genom fria allmänbildande studier i en alternativ skolmiljö. Vårt utbud innehåller allt från en Read More …

0 comments

Viborgs gymnasium, Svenska klassiska lyceum, Viborg

Viborgs gymnasium verkade ursprungligen från 1641 till 1710 till freden i Nystad då Viborg förlorades till Ryssland. I samband med att områdena i sydöstra Finland återförenades med resten av landet återuppstod Viborgs gymnasium för tiden 1805 till 1942 då Viborg Read More …

0 comments
Norsen 1900

Svenska normallyceum på Unionsgatan (Norsen), Helsingfors

Norsen på Kaserngatan 1867 – 1878. Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också Read More …

0 comments
Bullan

Svenska flicklyceet, Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, Helsingfors

Svenska fruntimmersskolan, eller Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, var en svenskspråkig flickskola i Helsingfors, aktiv från 1844 till 1974. Den var också känd som Svenska flicklyceet i Helsingfors (från 1885) och Helsingfors svenska fortbildningsläroverket (1919-22). Flickskolan avvecklades 1929, och 1974 omvandlades det till Högstadieskolan Svenska normallyceum, eller Ottelinska gymnasiet. Skolan Read More …

2 comments

Realskolan, Reallyceet, Svenska lyceum, Åbo

(Bild: Lilius Henrik:Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.) Åbo realskola grundades år 1852 och inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först Read More …

0 comments

[:sv]Svenska samskolan i Tammerfors, Tammerfors[:]

[:sv] (foto taget av en bekant Tammerforsbo 2017) Svenska samskolan i Tammerfors (SST) är en av stadens äldsta skolor, grundad redan 1895. Den har drygt 300 elever i årskurs 1-9 i grundskolan och IG-IIIG i gymnasiet. Här jobbar 28 lärare Read More …

0 comments

[:sv]Svenska privatskolan i Uleåborg, Uleåborg[:]

[:sv] (foto 2018) Skolan grundades ursprungligen av Marie Junnelius i medlet av 1850-talet som en flickskola med två klasser. På grund av ekonomiska svårigheter tog staten över skolan år 1859 och den fick namnet Svenska fruntimmersskolan i Uleåborg. När antalet elever i det Read More …

0 comments

[:sv]Svenska privata läroverket för flickor (Laurellska skolan) Lavan, Helsingfors[:]

[:sv] (Bild Internet ) Skolan var en tid belägen på Riddaregatan 5. Laurellska skolan, även Lavan, var ett svenskspråkigt läroverk för flickor i Helsingfors 1870–1971. Skolan fick namnet Laurellska skolan officiellt år 1959, av Viktoria Laurell som var rektor för skolan i sammanlagt 29 år. Laurell var en Read More …

0 comments
Norsens första hus

[:sv]Svenska normallyceums första hus, Helsingfors[:]

[:sv]Svenska normallyceum eller Norsen var en svenskspråkig skola i Helsingfors mellan 1864 och 1977. Det inrättades på initiativ av J.V. Snellmann. Inledningsvis heter skolan Helsingfors normalskola, men namnet ändrades 1874. 1867-1872 hade skolan också en finskspråkig avdelning. Skolan låg åren Read More …

0 comments
Classicum

[:sv]Svenska klassiska gymnasium, Åbo [:]

[:sv] Trivialskolan i Åbo (1830 – 1842) Högre elementarskolan i Åbo (1842 – 1872) Åbo gymnasium(1872-1976) Classicum Katedralskolan i Åbo Skolan har en lång historia. Tiden för skolans tillkomst är okänd, men den lär skall ha existerat redan på 1200-talet. Read More …

0 comments
Svenska flickskolan i Åbo

[:sv]Svenska flickskolan, Åbo[:]

[:sv] Svenska Fruntimmersskolan, Svenska Flickskolan i Åbo 1844-1955. Föreningen för Svenska flickskolan i Åbo. Tryckt: Åbo 1966, Åbo Tidnings och Tryckeri Ab.[:]

0 comments
[:]