Varkaus svenska skola, Varkaus

                                                                                                                 Skoldatabasen

Varkaus 2

MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto HBL 30.4.2019)

 

Bruksorten Varkaus i Savolax betraktas som en av de svenska språköarna i Finland. Svenska skolan i Varkaus grundades år 1919 som Privata svenska Folk- och samskolan på initiativ av framför allt av tjänstemän vid A. Ahlstrom Oy. Skolan blev, inklusive den treåriga förskolan, 1975 i sin helhet kommunal. Skolan hade hösten 2013 omkring 20 elever och två lärare, i förskola och till och med årskurs 6. Endast ett fåtal av eleverna har svenska som modersmål.

Skolan låg 1993–2006 i ett renoverat historiskt trähus vid sjön Unnukka och låg sedan 2014 i förorten Könönpelto.

Stadsfullmäktige i Varkaus beslutade i december 2013 att inga nya elever skulle antas till den svenska skolan från hösten 2014 och att skolan skulle läggas ned 2019/20. Skolan stängde 2019. Svenska skolan i Varkaus grundades i anslutning till Ahlströms pappersfabriker för tjänstemännens barn. På senare år var det en tvålärarskola i hjärtat av Savolax. Skolan verkade tidigare i egna hus på olika håll i Varkaus stad. De sista läsåren verkade skolan i ett klassrum i Könönpellon koulu.

Den hade läsåret 2017-18 ännu 12 elever i skolan, förskolan medräknat
Undervisningsspråk var svenska men skolan fick också helt finskspråkiga elever.
Det var en av grundskolorna i Varkaus stad och skolan följde stadens svenskspråkiga läroplan godkänd av stadsfullmäktigen.

Skolan erbjöd eleverna även undervisning i finska. Engelskan påbörjades i åk 2. Skolan upplevde sig som en riktig språkskola.

Bruksorten Varkaus i Savolax betraktas som en av de svenska språköarna i Finland. Svenska skolan i Varkaus grundades år 1919 som Privata svenska Folk- och samskolan på initiativ av framför allt av tjänstemän vid A. Ahlstrom Oy. Skolan blev, inklusive den treåriga förskolan, 1975 i sin helhet kommunal. Skolan hade hösten 2013 omkring 20 elever och två lärare, i förskola och till och med årskurs 6. Endast ett fåtal av eleverna har svenska som modersmål.

Skolan låg 1993–2006 i ett renoverat historiskt trähus vid sjön Unnukka och låg sedan 2014 i förorten Könönpelto.

Stadsfullmäktige i Varkaus beslutade i december 2013 att inga nya elever skulle antas till den svenska skolan från hösten 2014 och att skolan skulle läggas ned 2019/20. Skolan stängde 2019. Svenska skolan i Varkaus grundades i anslutning till Ahlströms pappersfabriker för tjänstemännens barn. På senare år var det en tvålärarskola i hjärtat av Savolax. Skolan verkade tidigare i egna hus på olika håll i Varkaus stad. De sista läsåren verkade skolan i ett klassrum i Könönpellon koulu.

Den hade läsåret 2017-18 ännu 12 elever i skolan, förskolan medräknat
Undervisningsspråk var svenska men skolan fick också helt finskspråkiga elever.
Det var en av grundskolorna i Varkaus stad och skolan följde stadens svenskspråkiga läroplan godkänd av stadsfullmäktigen.

Varkaus 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild Svenska YLE 29.4.2019) De sista eleverna i Svenska skolan i Varkaus

Skolan erbjöd eleverna även undervisning i finska. Engelskan påbörjades i åk 2. Skolan upplevde sig som en riktig språkskola.

Skolan värnade om den finlandssvenska kulturen med bl.a. Svenska dagen, Lucia och Runebergsdagen på agendan.

Efter att skolans mångåriga lärare och eldsjäl Asta Olli hade gått i pension fick skolan stora svårigheter att få en ny svenskspråkig lärare.

Med hjälp av olika fonder kunde skolan anställa en person till sin förskola. I förskolan lärde sig eleverna grunderna till svenskan med hjälp av sång, lek och pyssel. Därefter kunde de fortsätta i skolan från åk 1 till åk 6.

Från Svenska skolan fortsatte eleverna t.ex. till Waltteri  högstadium, där de bjöds på extra undervisning i svenskan.

Våren 2019 beslöt stadsfullmäktige i Varkaus lägga ner skolan emedan antalet elever med svenska som hemspråk ansågs vara för litet och svårigheterna att få behöriga lärare för stora.

https://www.hbl.fi/artikel/beslut-svenska-skolan-i-varkaus-laggs-ned/

Initiativtagarna till en ny svenskspråkig skola i privat regi i Varkaus vill att flerspråkigheten ses som en resurs.

Svenska skolan i Varkaus fyllde 100 år i fjol. Samma år beslöt fullmäktige att lägga ner skolan med motiveringen att elevantalet var otillräckligt, verksamheten var dyr och det var svårt att rekrytera behöriga lärare.

Nu har skolans vänförening lagt in en ansökan till Undervisningsministeriet om att få grunda en privat svenskspråkig skola i kommunen.

– Räknar vi alla svenskspråkiga och tvåspråkiga barn i Varkaus och närområdet har vi 8–10 barn, säger vänföreningens ordförande Nea Ikonen.

– Men vi tror att en svenskspråkig skola också kunde locka barn med en mer avlägsen koppling till det svenska språket och barn från helt finskspråkiga familjer där föräldrarna vill ge sina barn svenskan i en tidig ålder. Vi hade elever från helt finskspråkiga hem också i vår gamla skola.

– TvåspråkigheVarkaus 3ten är en resurs men frågan är sällan på tapeten i en så finskspråkig stad som Varkaus, säger Nea Ikonen, ordförande för svenska skolans vänförening i Varkaus.

 

 

 

 

 

Nea Ikonen (Bild: Vesa Moilanen/SPT)

 

Skolan värnade om den finlandssvenska kulturen med bl.a. Svenska dagen, Lucia och Runebergsdagen på agendan.

Efter att skolans mångåriga lärare och eldsjäl Asta Olli hade gått i pension fick skolan stora svårigheter att få en ny svenskspråkig lärare.

Med hjälp av olika fonder kunde skolan anställa en person till sin förskola. I förskolan lärde sig eleverna grunderna till svenskan med hjälp av sång, lek och pyssel. Därefter kunde de fortsätta i skolan från åk 1 till åk 6.

Från Svenska skolan fortsatte eleverna t.ex. till Waltteri  högstadium, där de bjöds på extra undervisning i svenskan.

Våren 2019 beslöt stadsfullmäktige i Varkaus lägga ner skolan emedan antalet elever med svenska som hemspråk ansågs vara för litet och svårigheterna att få behöriga lärare för stora.

  • https://www.hbl.fi/artikel/beslut-svenska-skolan-i-varkaus-laggs-ned/
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_skolan_i_Varkaus
  • Olli Asta: Svenska skolan i Varkaus (SA31, 2007)
  • Varkaus lägger ned svensk skola i Hufvudstadsbladet den 17 december 2013
  • Hahtala-Pirskanen: Svenska språket hos elever i Svenska skolan i Varkaus, Jyväskylä universitet 2005

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.