Realskolan, Reallyceet, Svenska lyceum, Åbo

Lilius Henrik:Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.

Åbo realskola grundades år 1852 och inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först år 1867 fick skolan ett eget hus intill Salutorget. Huset ritades av länsarkitekt Johan von Heideken. Det blev ett stenhus i tre våningar med skilda klassrum för de olika klasserna vilket var ett helt nytt koncept för de lägre elementarskolorna.

Ytterligare uppgifter om Åbo fyrklassiga realskola (1877-1879) finns i Finna.fi.

(Bild: Lilius Henrik: Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa. Kehityslinjojen tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun. Helsinki1982, 67.)

Åbo realskola grundades år 1852 som en fortsättning på Åbo lägre elementarläroverk. (Wahlström 2016, 28) Skolan inledde sin verksamhet i Rondens hus vid Stora Tavastgatan. År 1857 flyttade skolan till Richters hus som likaså var hyresutrymmen. Först år 1867 fick skolan ett eget hus intill Salutorget. Huset ritades av länsarkitekt Johan von Heideken. Det blev ett stenhus i tre våningar med skilda klassrum för de olika klasserna vilket var ett helt nytt koncept för de lägre elementarskolorna.

År 1884 inledde Reallyceet sin verksamhet och fick 1891 en egen byggnad på Trädgårdsgatan där Puolalamäen lukio och koulu fungerar 2016. Skolan kom senare att kallas Svenska lyceum.

Rektorer Svenska lyceums leddes under självständighetstidens första tid av Uno Berglund och Bruno Saxén Åren sista rektor var Henrik Karsten

Då de finsk-nationella kretsarna på 1930-talet ondgjorde sig över att det i det allt mera finskspråkiga Åbo fanns för många svenskskspråkiga skolor i staden i förhållande till de finska och det dessutom var brist på elever till de svenskspråkiga uppstod det en kamp om vilken av de svenskspråkiga skolorna som skulle indras. Särskilt Classicum ansågs vara hotat. President Kyösti Kallio avgjorde frågan 1938 när han beslöt att Svenska klassiska lyceum och Svenska lyceum skulle sammanslås till ett 8-klassiskt linjedelat gymnasium. Gardberg kommenterar situationen med att det föll på Classicums lott att föra namnet vidare och denna skola fick bära på traditionerna från ännu en skola. (Wahlström, 2016, 30-31)

Wahlström Bertel: Katedralskolan i Åbo, Finlands skola. Åbo 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.