Pargas svenska gymnasium, Pargas

                                                                                                          Skoldatabasen

Sarlinska skolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarlinska skolan där också gymnasiet verkar. (Foto MG 2018)

Skolan har verkat sedan 1973 och uppfattar sig som en direkt fortsättning till Pargas svenska samskola.

Trivsel, trygghet och respekt prioriteras i vårt gymnasium.

Du ges möjlighet att välja kurser i entreprenörskap och delta i internationella utbyten. För dig som är idrottsintresserad erbjuder vi möjlighet att träna även under skoltid inom ramarna för Pif Akademin.

Vi har behöriga och engagerade lärare och levererar goda resultat. Tillsammans med stadens finskspråkiga gymnasium, Paraisten lukio, har vi ett språkligt gränsöverskridande samarbete.

Samarbetet mellan Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio har under de senaste åren intensifierats vilket bl.a. betyder att de studerande fritt kan välja kurser över språkgränsen.

Gymnasiernas styrka är satsningen på mångsidigt kursutbud och tidsenlig informations- och kommunikationsteknik. Internationella kontakter, entreprenörskap och hållbar livsstil utgör en viktig del av vår skolvardag. Gymnasierna har ett gott samarbete med aktörer utanför skolorna, som t.ex. företag, högskolor och olika organisationer.

Vi prioriterar trygghet och trivsel och vi strävar efter att erbjuda individuella lösningar för den studerande så långt det är möjligt. Nihil Impossibile est!  Inget är omöjligt!

Vid våravslutningen 2017 då gymnasiet firade 70 år gav rektor Annika Gustafssob denna tillbakablick:

I dag avslutar Pargas svenska gymnasium sitt 70 verksamhets år. De jämna åren till ära har jag därför klätt mig i Pargas folkdräkt. Hättan har jag  med flit lämna hemma för om en timme ungefär kommer jag att  pryda min hjässa med studentmössan som seden bjuder.

Fredagen den 3 februari uppmärksammade vi jubileumsåret med en gemensam fest i skolans matsal. På plats fanns också fd lärare, stadsdirektören, utbildningschefen och rektorer från samarbetsskolorna. Festen bjöd bl.a. på en historik med bilder och tal av lektor Mats Fagerholm. Det är därifrån jag har stulit idén till bildkavalkaden som ni kommer att få se på väggen. Tack Mats! Vi fick också njuta av sång, musik och förstås god mat och trevlig samvaro..

Dagens tal blir inte en sedvanlig genomgång av vad som hänt under året. Det kommer till stor del att handla om en jämförelse mellan då och nu.

I dag har vårt gymnasium ca 180 studerande. För 70 år sedan 20 st. 1950 dimitterades de första studenterna från det privata gymnasiet Pargas svenska samskola, PSS. De var 10 till antalet, två flickor och åtta pojkar. I dag har jag äran att dimittera 58 studenter.  27 flickor och 31 pojkar sitter här framför mig och väntar på sin vita mössa.

För 70 år sedan koncentrerades undervisningen helt på studentskrivningsämnena: Modersmålet, finska, tyska, matematik och realprov. Finskan var jätte viktig och eleverna fick själva skriva ner grammatiken efter magister Hedvig Jungqvist-Skarps diktamen.

På ett fotografi från 1950 var gymnasielärarna 11 till antalet. Detta läsår har 18 lärare undervisat i PSG. Då titulerades lärarna med magistern, men så gott som alla hade smeknamn: Egge, Limpan, Nylle, Truppan för att nämna några. I dag är det helt annorlunda: Lena, Ditte, Katarina, Mats, Tove, Gunilla, Folke, Maria, Lotta, Johan för att nämna några. På sin höjd kan ett smeknamn förekomma så som Örre. Det är åtminstone det jag känner till.

Förr kostade det att gå i gymnasiet, terminsavgiften slopades först år 1988. Ända fram till 1981 betalade man för skollunchen i gymnasiet. I dag serveras gratis skollunch. För 70 år sedan gick man i skola även på lördagen. Nu för tiden är det endast lördag v 22 som är stadgad som skoldag i Finland. Då firas våravslutning och studentdimission i vårt land. Förr avslutades skolåret den 31 maj och ett nytt skolår inleddes den 1 september.

Redan de första abiturienterna firade bänkskuddardag och tvåorna införde traditionen att ta ut det sista av sin barnslighet och klä ut sig till beibisar innan de blev äldst i skolan. Också abiturienternas tidning Spindelnätet har anor från den första studentkullen. Förr kom den ut innan abina slutade. Årets Spindelnät kommer ut i dag! Det betyder att studenterna får tidningen i samband med betygen och ni övriga får plocka den med er från PSG.

Redan för 70 år sedan fick gymnasieungdomarna ta del av yrkesorientering. Detta läsår har PSG för första gången haft en heltidsanställd studiehandledare. Från och med hösten blir tjänsten ett lektorat.

Förr delades det ut programblad i pappersversion till alla denna högtidsdag. I dag projicerar vi allting på väggen genom en dator och en projektor. Mycket vatten har runnit genom sundet under dessa 70 år. Likaså har mycket hänt inom gymnasiet under dessa år. Inte minst läsåret 2016-2017. Utrymmesbrist tycks ständigt vara aktuellt när det gäller gymnasiet.

De första gymnasieklasserna rymdes inte in i Samskolan, den byggnad som i dag är Folkhälsans daghem Bantis. Därför placerades gymnasiet i det sk Skyddskårshuset. Redan efter några år hade elevantalet ökat så pass mycket att man var tvungen att hitta på nya lösningar. Det var då som Sarlinska skolan kom till. Genom talkoarbete och Bergsrådet Emil Sarlin som en drivande kraft byggdes en ny samskola som inrymde både mellan skola (högstadium) och gymnasium mellan åren 1956 – 1976. På 70-talet stod man inför utrymmesproblem igen och inom staden fattades beslut om ett nybygge. terminen 1978 flyttade gymnasiet in huset på Skolgatan 14.

Att skriva studenten med papper och penna håller på att gå till historien. Detta läsår har de elektroniska studentskrivningarna kört i gång. Tyska, geografi, filosofi, psykologi, samhällslära och franska har nu skrivits på dator med hjälp av det sk Abitti programmet. Inför nästa läsår utökas antalet prov till 11 och 2019 skrivs samtliga ämnen digitalt. Detta har medfört att även proven i skolan i allt större grad har blivit digitala. Lärarna fortbildar sig hela tiden och blir allt skickligare på att tillverka dessa prov.

Förr i världen fördelades vitsorden mellan Laudatur – cum laude approbatur – approbatur och improbatur, dvs L – C – A – I. I dag fördelas vitsorden mellan L – eximina – magna cum laude approbatur – cum laude approbatur – lubenter approbatur – approbatur – improbatur. Förr var det vanligare med underkända vitsord såväl på skolbetygen som på studentbetygen. 1950 skrevs 3st I:n , 6st A:n och ett C. Vitsorden som dagens studenter har åstadkommit i studentexamen är strålande! Ni har säkert med glädje tagit del av mediernas skrivelser om olika jämförelser och uträkningar som gjorts. PSG har placerat sig i toppen. Våra 58 studenter har skrivit 32 l och 87 E. Flest L finns bland engelska vitsorden, 8 st och 6 i modersmålet. Inte ett enda i ! 5 av dagens studenter har avlagt sk kombiexamen, 1 från Axxell och 4 från Åbo Yrkesinstitut. Ett stort tack till våra duktiga och behöriga lärare som jobbat så fint och målmedvetet med de viktigaste vi har, dessa underbara ungdomar!

  • Hemsida: https://www.pargas.fi/web/pargas-svenska-gymnasium
  • Pargas svenska samskola 1910-1973
  • Pargas studenter 1950-2000
  • Gymnasiets PowerPoint presentation: PSG 70

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.