Privata svenska handelsskolan, Helsingfors

undefined

Privata svenska handelsläroverket på Sturegatan 2, Helsingfors år 1957.

Skolan grundades 1881 som en privat svenskspråkig handelsskola under namnet Privata Handelsläroverket i Helsingfors. Den finska avdelningen grundades 1887 och den svenska avdelningen avskaffades 1977. De första studenterna utexaminerades från skolan 1896 och den omvandlades till en handelshögskola 1904. Från 1909 ägdes den av aktiebolaget Helsinki Business School. Under de sista åren var den enda ägaren Helsingfors handelskammare.
Skolan verkade på flera platser i Helsingfors. År 1956 flyttade den till sin egen byggnad på Sturegatan 2, där en ny byggnad stod klar 1981. År 1996 flyttade skolan till den tidigare Vallila Elementary School-byggnaden, som dessförinnan hade totalrenoverats. Skolan fusionerades med Finnish Business School år 2007, och den nya fusionerade finskspråkiga skolan inledde sin verksamhet år 2009.
  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_kauppaoppilaitos
  • https://www.slk-saatio.fi/historia/
  • https://fi.wikipedia.org/wiki/Business_College_Helsinki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.