Sarlinska skolan

Skolan har verkat sedan 1973.

Skolgatan 16. Skolan, med 269 elever och drygt 40 personer i personalen (2021), är placerad i hjärtat av Pargas och med Finlands största kalkstensgruva som granne. Eleverna tar sig till skolan från olika delar av den vackra åboländska skärgården.

Förutom mindre arbetsinsatser hjälpte Pargasborna till att finansiera skolbygget. Det ordnades bland annat basarer, danser och jordbrukarna i Pargas donerade stock. Själva byggarbetet gjordes av Boulagets personal.

I september 1956 flyttade eleverna officiellt in i det nya skolhuset, men redan under våren hade en del av undervisningen hållits i huset. Skolans invigning hölls den 30 mars 1957. Hälsningstalet hölls av Erik Sarlin, alltså Emil Sarlins son. (Internet 2018)

Skolhuset ritades av arkitekt Ragnar Nyberg och stod klart 1956. Huset byggdes delvis på talko och många Pargasbor var involverade i bygget. Lokalhistorikern Egil Essén i Pargas dokumenterade byggprocessen i filmen ”Vi byggde vår skola”.

Essén var väldigt involverad i byggplanerna, eftersom han på 1950-talet var styrelseordförande för Skolhus Ab, som bildades för att Pargas hade ett enormt behov av en ny skola, men inte fick något statsbidrag.

Då gick vi man ur huset med bergsrådet Emil Sarlin i spetsen. Boulaget, alltså Pargas Kalkbergs Aktiebolag, gick med i bygget under förutsättning att samhället själv aktivt kommer med och det kom samhället. Papporna slog tegel och mammorna sydde gardiner, säger Essén. Skolhuset kom sedan att rivas eftersom grundskolan krävde en ny och mera avancerad byggnad. Eftr att Sedasn grundskollagen ändrats 2009 blev det också möjligt att samlokalisera lågstadium och högstadium i en och samma skola, litet som i de gamla läroverken med den skillnaden att nu kunde alla årsklassens barn gå i samma skola.

<https://skolgatan16.edu.pargas.fi>

<https://arenan.yle.fi/poddar/1-67198041>

<https://avi.fi/dokuments/25266232/147850625/julkkaisu-187 Samlokaliserade+skolor+2023-en+lägesrapport_finale.pdf/>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.