Wrethalla förberedande folkskola, Kimito

Skolan verkade åren 1903-1921.

Kimito ungdomsfrening grundade en förberedande skola i Wrethalla i oktober 1903. Föräldrarna tog bra emot skolan och den hade första året 29 elever. Inredning och läromedel bekostades gemensamt bla. genom lotterier. Stöd erhölls också från svenska folkskolans vänner. Under sina sista å¨r fick skolan också bidrag från kommunen.

Som ordförande i skolans direktion verkade Adèle Weman. Lärarna var ungdomar som var intresserade av läraryrkety. Weman hade rätt att skriva ut intyg över att de var kompetenta att verka som lärare i den förberedande skolan.

Ruusuvuori Juha: På lärdomens väg 1649-1999 Opin tiellä, Åbo, 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.