Vestlax folkskola, Västanfjärd

Vestlax skola

(Bild Ruusuvuori 1999,76) Arbete i trädgården vid Vestlax skola.

I Vestlax grundades med privata krafter en folkskola för pojkar och flickor år 1891. Skolan verkade i hyrda utrymmen på Sjöholmen. I tre terminer verkade skolan som privat. Sjökapten August Sjöholm  erbjöd skolan en tomt samt potatisland och trädgårdstäppa, pärtor till skolans tak, stockar från en äldre byggnad och betalade sågningen av virket. Kommunen började delta i finansieringen  hösten 1892. Skolhuset togs i bruk följande år 1893. Efter att folkskolinspektören anmärkt om saken anskaffades läromaterial, kartor och handarbetsmaterial. Kommunen hade en gemensam direktion för sina två skolor till år 1903 som godkände läroplan och beslutade om mindre reparationer. Skolan hade ett trettiotal elever under de första åren. Det kom elever från både Södersundvik och Östermark. De fattigaste eleverna befriades från skolavgift och fick skolböcker gratis. Skolans första lärare 1868 var Frans Österholm. På den tiden kunde undervisningen rätt långt påverkas av lärarens eget intresse. I skolan undervisade han i slutet av september 1898 enligt följande:

På måndag undervisades klasserna 1-2 i första budet i katekesen, skönskrivning och räkning samt läsningh. Klasserna 3-4 lärde sig också det första budet, fick höra om hönans liv och Asieans historia. På tisdag fick eleverna lära sig biblisk historia ur Gamla Testamentet och de högre klasserna ur Nya Testamentet. Ettorna och tvåorna övade skrivning medan Österblom bertättade om Egyptens historia för tredje och fjärde klassen. Sedan fick de yngre lära sig om fornfinnarnas gudar medan de äldre skrev uppsasts. På onsdagen fördjupade sig de yngre i första och andra klasseb i Europas kustländer, skrev, lärde sig poesi och teckning. De högre klasserna skrev en uppsats och begrundade orden i Vårt land. Dessutom hade man sång. På torsdagen fortsatte båda grupperna att studera det första budet och läraren berättade för för de högre klasserna våra förfäders vandringar och levnadssätt. På programmet stod också grammatik och gymnastik. På fredagen undervisade Österblom igen i biblisk historia, i lågklasserna skrivning och teckning, i de högre geometri och Asiens geografi. Dessutyom handarbertade man. Lördagen vbar en likas lång skoldag som de andra. Lågklasserna studerade Europas vikar, skrev, räknade och hörde om vikingatågen. De högre klasserna lärde sig om assyrierna och babyulonierna, skrev, fördjupade sig i hur våra förfäders samhällle fungerade samt tecknade. Följand måndag hade man potatisupptagningslov i Vestlax. Av läsordningen kan man lägga märke till att historia ocg geografi var dominerande ämnen på bekostnad av matematik och naturvetenskap. Detta sammanhänger säkert med att läraren var en man med humsnistisk bildning.

Han var hembygdsvän och diktare, men dog endast 36 år gammal då han träffades av blixten. Följande lärare var Lennart Ginman från 1907. Till sin hjälp hade han en lärare i handarbete.bete (Ruusuvuori 1999, 74.)

Vestlax 1961

Elever vid Vestlax skola 1961. (Elever vid Vestlax skola 1961.(Bild Skolor förr och nu i Kimitobygden. Kalender 2021. Sgagalund)

  • Ruusuvuori Juha, På lärdomens stig 1649-1999) Opin tiellä. Åbo 1999.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.