Cavoniusarkivet

Cavoniusarkivet var inte bara en samling böcker och handlingar, utan också en  början till ett skolmuseum. Böckerna, tidskrifterna och föremålen som Gösta Cavonius samlat huvudsakligen från Vallgårds folkskola och Lönnbäckska skolan förvarades länge i Munksnäs folkskolas senare Munksnäs lågstadieskolas källare. De var noggrant katalogiserade och ordnade, men i praktiken helt otillgängliga för en större allmänhet. När skolhuset nu ska börja renoveras måste källaren tömmas. Det ena av de två utrymmena tömdes i god tid och materialet lyftes först in i det återstående utrymmet med påföljden att det blev ett oöverskådligt, ohälsosamt, dammigt kaos (bilderna).

Inför renoveringen måste utrymmet tömmas läsåret 2014-2015. En del mera värdefullt arkivmaterial och litteratur kan placeras på riksarkivet, i Helsingfors stads arkiv eller hos Svenska litteratursällskapet.  Skolmuseet, Helsingfors stadsmuseum och privatpersoner har tagit hand om en del av de övriga föremålen. Men en stor del har blivit förstörda. Det samma gäller de hundratals planscher som fanns i utrymmet. En liten del av föremålen och litteraturen har gått till antikvitetshandlare Andrew Eriksson eller Bukovskijs auktionskammare.

För att i någon mån ge samlingen ett fortsatt liv har föreningens sekreterare fotograferat en del av materialet. De bilderna presenteras här, men text till bilderna saknas i många fall.

Det har sitt intresse att se hur undervisningsmaterialet utvecklats och hur planschernas målningar format tidigare generationers uppfattning om hur världen ser ut. Planscherna kan karaktäriseras som sakliga, tråkiga, spännande eller dramatiska. För personer som upplevt dem i skolan är det säkert någon eller några av planscherna som känns igen och som ger associationer av olika slag. Planschernas konstnärliga värde varierar. Särskilt vissa fiskplanscher är riktiga konstverk.

Materialet har här i mån av möjlighet kategoriserat enligt undervisningsämnena. Då det för planscherna inte angivits något specifikt användningsområde utgör indelningen en gissning. Tydligt är däremot att vissa planscher använts i folkskolan, medan andra kanske särskilt biologiplanscher använts huvudsakligen i läroverket. Då det på sidorna finns många bilder kan sidorna öppna sig rätt långsamt beroende på internetförbindelsens och datorns kapacitet. För att undvika det problemet och för att göra materialet överskådligt har det uppdelats på många sidor. Av samma orsak har många av bilderna förminskats, vilket ibland gör att text kan bli svårläslig. De ursprungliga bilderna innehar sekreteraren.

I Cavoniusarkivet ingår material för följande läroämnen:

Biologi

Diverse

Fysik

Geografi

Handarbete

Historia

Religion

Musik

Slöjd

 

Cygnausarkivet var inte bara en samling böcker och handlingar, utan också en  början till ett skolmuseum. Böckerna, tidskrifterna och föremålen som Gösta Cygnaeus samlat huvudsakligen från Vallgårds folkskola och Lönnbäckska skolan förvarades länge i Munknäs folkskolas senare Munksnäs lågstadieskolas källare. De var noggrant katalogiserade och ordnade, men i praktiken helt otillgängliga för en större allmänhet. När skolhuset nu ska börja renoveras måste källaren tömmas. Det ena av de två utrymmena tömdes i god tid och materialet lyftes först in i det återstående utrymmet med påföljden att det blev ett oöverskådligt, ohälsosamt, dammigt kaos (bilderna).