Om vägen till Direktör på Utbildningsstyrelsen – Kurt Torell

Svenska skolhistoriska föreningen presenterades sin nya publikation
Skolhistoriskt Arkiv nr 37 med temat skoladministration 11.10.2019 på
Utbildningsstyrelsen.

Tillfället inleddes med att Kurt Torell, ny direktör för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik hälsade de
närvarande välkomna och berättade om sin väg till denna post och vad arbetet kommer att innebära.

Efteråt presenterade föreningens ordförande Erik Geber innehållet i publikationen, Pentti Hakala läste upp Bo
Rosenbergs hälsning och erfarenheter från den kommunala skoladministrationen.

Martin Gripenberg refererade tre utbildningshistoriska konferenser från åren 2018-2019 i Trondheim,
Stockholm och Uleåborg.