Länkar

Länkar till olika skolhistoriska institutioner2019

Finland
Tidskriften Kasvatus- ja aika
Suomen kasvatus- ja koulutuksen historian seura

Kasvatuksen historian ensyklopedia

Vetenskapliga samfundens delegation
Delegationens tidskrift Tieteessä tapahtuu

Finlands svenska historielärare rf
Finlands svenska skolmuseum
Lagstads skolmuseum
Sibbo skolmuseum – Sipoon koulumuseo

Sagalund 

Sverige
Föreningen i Sverige: Föreningen för svensk undervisningshistoria
Nordic Journal of Educational History
Europa:
Danmark: Selskabet for skole- og uddannelsehistorie
Norge: Norsk utdanningshistorie
Estland: Rahvusarhiiv
Tyskland: Bundeszentrale für politische Bildung
Storbritannien:
History Society of Education Society Journal of the History of Education Society
History of Education Quarterly Journal of History of Education Society
Internationella kontakter:
The Standing Conference on the History of Education
Resten av världen:
Ryssland: The school of Russia and Asian studies
Amerika: Organization of Educational Historians
Internationella publikationer:
Journal of the Educational Administration and History Journal of the Philosophy and History of Education
[/su_table][:]