Aktuellt

 

Föreningens hemsida har uppdaterats 12.4.2024 med uppgifter om årsmötet 2024.

**************************************************************************************************************************

Föreningens årsmöte hölls10.4.2024 kl.16.00 på pedagogiska fakulteten i Helsingfors. Protokollet och verksamhtsberättelsen finns här på webbsidan. Efter årsmötet hölls ett intressant program med först föreningens tidigare ordförande Erik Geber som berättade om sin forskning gällande lärarnas ork för sitt arbete under olika tider. Därefter följde en  intressant paneldebatt som föreningen försöker få publicerad här på  webbsidan.   Tyvärr var publiken mycket fåtalig.