Brändö gymnasium, Brändö svenska samskola, Helsingfors

]

(Foto HBL 29.8.2020, 8)

Brändö gymnasium är ett svenskspråkigt gymnasium på Brändö i Helsingfors, Finland. Som de övriga gymnasierna i Finland är Brändö gymnasium en allmänbildande skola, men är den enda skolan med idrottsgymnasiestatus i Södra Finland. I skolan går ca 400 studerande, varav ca 50 studerar vid den så kallade idrottslinjen. Skolans anor går tillbaka på Brändö svenska samskola.

Det privata läroverket Brändö svenska samskola verkade 1917-1977 på Ståhlbergsvägen 2 och hade anor från Privata svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 1912 innan den officiellt godkändes som en sexåring  mellanskola den 2 december 1920. Skolan utökades sedan med en sjunde klass 1925, 8: e klass 1930 och 9: e klass 1931. År 1948 ändrades skolan igen till åttaklassig, vilket utgjorde modellen för ett typiskt pojkläroverk. Skolan hade starka studentklubbsaktiviteter under 1950- och 1960-talen, inklusive en aktiv humanistisk klubb. Skolan startade sin verksamhet i Nymans villa. 1915 bestämde sig skols upprätthållare för att skaffa ett eget skolhus. Byggnaden byggdes ut 1920 och 1956. Då skolan hade ett vä’xande elevantal bestämde man sig för att utvidga skolbyggnaden. Läsåret 1956-57 kunde eleverna flytta in i  nya tilläggsutrymmen, men hela tillbyggnaden hkunde läroverket inte utnyttja utan hyrde ut fe,m klassrum till folkskolan. De nya utrymmena var synnerligen behövliga då skolan hade saknat kök och matsal, rum för teckning, sång, huslig ekonomi och handarbete. 

Läsår Lärare elever Studenter
1921/22 15 82
1930/31 16 179
1938/39 18 161 6
1950/51 19 208 7
1960/61 27 487 20
1970/71 24 274 18

(Läroverksregistret)

Skolan hade upprätthållit en förskola som måste indras då Brändö folkskola grundades (Hägglund 1991, 61). År 1973 sammanslogs Brändö svenska samskola med Botby svenska samskola till Östra svenska läroverket. Gymnasieklasserna arbetade först i fastigheten på Brändö och mellanskolklasserna i Botby. I samband med grundskolreformen kommunaliserades 1977 läroverken. Därvid delades skolan i Brändö gymnasium och Botby högstadieskola.

Läroverksregistret

Elevantalet vid skola 1960-1975: 1960 132, 1965 485, 1970 464, 1975 388 elever.

https://www.brandogymnasium.fi/

Bilder: https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_svFI748FI748&source=univ&tbm=isch&q=Br%C3%A4nd%C3%B6+gymnasium&sa=X&ved=2ahUKEwjptJOGpNzrAhXjkYsKHSVwCNsQsAR6BAgKEAE&biw=1596&bih=946

Brändö gy

(Foto MG 2021)

Brändö gymnasium har sedan 1977 verkat som ett på idrottsspecialiserat svenskspråkigt gymnasium. Skolan verkade flera år på Brändövägen 5, men har numera flyttat till samma adress som Brändö lågstadium där den har erhållit betydande nya tilläggsutrymmen.

Skolan verkade åren 1917-1973. Skolan hade verkat som en hemskola i villa Nyman redan från år 1912 innan den erhöll rätt att bli en sexårig mellanskola 2.12.1920.  Skolan fick en egen byggnad 1915. Byggnaden har renoverats 1928 och 1956. Därefter växte den med en årskurs åt gången tills den 1931 blev ett nioårigt läroverk.  22.9.1948 ändrades den åter till åttaklassigt läroverk. Skolan hade en aktiv elevklubbsverksamhet på 1950- och 1960-talen särskilt med en humanistklubb. 9.4.1973 fick Brändö svenska samskola och Botby svenska samskolan rätt att sammanslås till Östra svenska läroverket. Mellanstadieskolan verkade därefter i Botby och gymnasiet på Brändö. Från 1977 verkar skolan såsom det kommunala Brändö gymnasium och grundskolan Botby högstadium numera Botby skola.

Rektorer 1920-1922 Ivar Hortling, 1922-1931 Bernhard Estlander, 1931-1937 Erik Lagus, 1937-1938 Eric Bargum, 1938-1969 Ruben Jansson, 1969-1977 Matti Jyry.

(Bild Museiverket)

 

Jansson, Ruben, m.fl (red.), Brändö svenska samskola 1912-1962, Ekenäs 1962.

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/brando.htm

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.