[:sv]Dövstumskolan, Pedersöre[:]

[:sv]

(Bild Jossfolk K.G.(2001) Bildning för alla. En pedagoghistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-1892. Helsingfors, 87

Dövstumskolan och dess internat. Kyrkoherde Henrik Heikel lär på egen bekostnad ha låtit uppföra byggnaderna på prästgårdens marker. De stod färdiga 1863. Det första läsåret 1863-64 hade skolan 12 elever. Skolan erhöll statsbidrag from. 1866. I början av1880-talet var elevantalet över 100 och den flyttade pga. utrymmesbrist till Jakobstad.[:]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *