[:sv]Grankulla samskola, Grankulla[:]

[:sv]

(Foto 2017)

Skolan grundades år 1909 och gavs rätt att utexaminera studenter år 1916.

I början av seklet hade en växande tätbebyggelse och villasamhälle utvecklats i närheten av Grankulla station. Grundarna av skolan ansåg att platsen var mycket lämplig för skolan när det gäller ungdom. Undervisningen började som en hemskola 1907 och organiserades gradvis i en formell skolaktivitet. Anläggningstillstånd erhölls den 2 mars 1909. Skolan fungerade ursprungligen med fyra klasser enbart för gossar. Det utvidgades till sex 1910 och den 18 januari 1911 fick den officiellt tillstånd att verka med nio klasser. Från 1913 till 1943 höll skolan en speciell linje för kvinnors utbildning, “Klostret”, vars läroplan var inriktad på behoven i det praktiska livet. Det var i detta skede läroverket blev samskola.

Skolans rektorer har varit 1909-1947 Magnus Hagelstam, 1947-1951 Olav Panelius, 1951-1974 Tor Widenius, 1974-1977 Holger Ahlskog.

Gymnasiet Grankulla samskola (GGs) var ett läroverk med som mest c 300 elever och 25 lärare. Till skolan kom också elever från mellersta Esbo.  Under åren före övergången till grundskolan var läsåret uppdelat i fem terminer och lektionerna 75 minuter långa mellan kl.8.15 och 16. Skolan hade en internationell profil och deltog tillsammans med skolor från andra länder i flera projekt såsom ungdomsprojektet Modern European Parliament där ungdomar samlas för att orienteras i och diskutera EU:s ekonomiska, politiska och sociala frågor.

grankulla

(Bild Museiverket)

Byggnaden “Odenwall” tillkom på 1950-talet då elevantalet växte. Namnet syftar på den reformpedagogiska skolan i Tyskland i Odenwald, som efter nazisternas maktövertagande tvingades emigrera till Schweiz eftersom skolan syftade till att eleverna skulle utveckla sin personlighet och “Bli den du är” efter inspiration av den grekiska poeten Pintaros. Här såddes ett frö till en reformpedagogik som redan hade utvecklats längre i Tölö svenska läroverk.

Verksamheten inleddes i änkefru Holmströms villa invid järnvägsstationen. Det första egna skolhuset stod färdigt 1909, tillbyggnaderna 1912, 1927, 1948, 1959, 1962 ja 1972.

Skolan uppdelades 1877 i Hagelstamska högstadiet och Gymnasiet Grankulla samskola. Skolhuset fungerar numera (2018) som ungdomslokal.

  • Hagelstam, Magnus m.fl (red.), Grankulla samskola 1907-1917, Den 25 maj 1917, Helsingfors 1917.
  • Festskrift utg. till Grankulla Samskolans tjugofemårsjubileum den 31 maj 1932, Helsingfors 1932.
  • Klostret, Helsingfors 1933.
  • Grankulla skolminnen tillägnade Magnus Hagelstam och Siri Laurent 31.5.1947, Helsingfors 1947.
  • Hagelstam, Magnus, Grankulla Samskola 1907-1957, Helsinfors 1957.
  • Ulfvens, Birger, Grankulla samskola 1957-1977, Lovisa 1986.
  • Glinberg, Hilding, Grankulla samskola 1957-1977, Skolhistorisk arkiv 20 (1989).
  • 90 år av skolminnen, Grankulla samskola 1907-97, Grankulla 1997.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/grankulla.htm

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.