[:sv]Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Helsingfors[:]

[:sv]Hfors sjukis

(Foto 2021)

Sjukvårdsinstitutet verkade 1947-1998. Sjukvårdsutbildningen i Helsingfors uppkom på två vägar: 1867 genom diakonissanstalten och som sjuksköterskekurser vid länssjukhusen . Vid Maria sjukhus startade en sjuksköterskeutbildning 1909. Utbildningen var tvåspråkig. Kurserna blev med tiden treåriga. Den Idmanska kommitténs förslag från 1920 ledde till en lag om utbildningen först 1929. Utbildningens längd blev 2,5 år och endast de som hade genomgått kursen kunde antecknas som  i medicinalstyrelsens matrikel skulle få verka som sjuksköterska. Sophie Mannerheim var ordförande för sjuksköterskeföreningens utbildningskommitté kom att bli en nyckelperson för inrättande av sjukvårdsutbildning i Helsingfors. Hon var även översköterska och  blev institutets första rektor. I den statliga läroplanen 1930 begränsades den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors så att ny kurs ordnades bara vart tredje å, vilket medförde ett betydande underskott av svenskspråkiga sjuksköterskor, barnmorskor och hälsovårdare. Den akuta bristen på svenskspråkig personal medförde att professor  John Wickmann  på medicinalstyrelsen 1948 i Helsingfors grundade en enspråkigt svensk sjuksköterske- och hälsovårdsläroanstalt med tillhörande barnmorskeavdelning. På 1950-och 60-talet utvidgades denna med olika specialutbildningar, t.ex. barnskötare, terapeut och tandhygienist m.fl.

Följande steg på området var upphöjningen av vårdläran till vårdvetenskap och grundande av en institution för ändamålet. Institutionens första professor blev Katie Eriksson.

I byggnaden verkar 2021 yrkeshögskolan Metropolia.

Geber Erik; Den finländska yrkesutbildningen ur svensk synvinkel. Översikt. Skolhistoriskt Arkiv 35/2015, 37-39.[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.