[:sv]Hirvlax skola, Nykarleby[:]

[:sv]Hirvlax

(Bild https://www.nykarleby.fi/smabarnspedagogik-and-skola/hirvlax-skola )

Den första folkskolan i Hirvlax inledde sin verksamhet i september år 1894. Den nuvarande skolbyggnaden invigdes år 1968 och år 1993 tillbyggdes en gymnastiksal. Hösten 2013 togs det nya förskoleutrymmet i bruk.

Hirvlax skola är en trelärarskola med familjär stämning. Den är belägen i västra Munsala i en trakt där pälsfarmning och jordbruk utgör huvudnäringar. Skolan har, tack vare sitt läge, goda möjligheter till konkreta naturstudier. I skolan finns sammanlagt 41 elever från förskola till åk 6. Eleverna kommer förutom Hirvlax från de omgivande byarna Monäs, Kantlax och Monå.

I Hirvlax skola vill vi genom fostran och utbildning ge alla barn den bästa möjliga grund inför framtiden. Å ena sidan skall undervisningen ge möjlighet till en bred allmänbildning, specifika ämneskunskaper och beredskap för livslångt lärande, men också stödja elevens sociala utveckling både som individ och som samhällsmedlem. Vi vill skapa en skola där alla trivs tillsammans, elever, personal och föräldrar.

Med föräldraföreningens hjälp och ekonomiska stöd finns möjlighet att satsa på olika upplevelser som simhallsbesök, teaterbesök, idrottsevenemang, m.m. utanför skolan.

Genom att flitigt använda skönlitteratur i modersmålsundervisningen hoppas vi få många bokslukare som utvecklar en god språklig medvetenhet, har en god läsförståelse och ett rikt och nyanserat språk.

Det blir ett nådeår för Hirvlax skola i Nykarleby. Skolan stängs först hösten 2023, beslöt fullmäktige på torsdagskvällen. Kovjoki-Markby skola stängs däremot redan till hösten.

Stadsstyrelsen hade föreslagit att Hirvlax skola stängs ett år tidigare, hösten 2022. Fullmäktigeordförande Mikael Lindvall (SFP) säger att man förde en lång diskussion om Hirvlax skola på mötet. Efter tre omröstningar stod det klart att skolan i Hirvlax stängs först hösten 2023. Rösterna föll 17–9 i omröstningen. En fullmäktigeledamot lade ner sin röst.

Hirvlaxförälder: “Vi ger inte upp hoppet” Eva Staffans, förälder och tidigare ordförande för Hem och Skola i Hirvlax, säger att ett nådeår för Hirvlax skola är ett steg i rätt riktning. Men nöjd är hon inte. – Jag hävdar fortfarande att vi har en välfungerande skola och att elevantalet på över 40 elever är försvarbart.

 [:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.