Kexholms pedagogi, Kexholm

Från 1745 verkade i de områden i Viborgs län som hade överförts till Ryssland ett två-årigt pedagogi. Enligt Katarin II:s skolordning 1783, liten folkskola. I denna skola undervisades religion, aritmetik och skrivning samt de djäknar som hade fallenhet och råd därtill i vetenskaper och lärda språk. Skolan betraktades som en förberedande skola för inträde i katedralskolan i Viborg. Skolan hade endast en lärare, men läroplanen utvidgades så mycket att den motsvarade katedralskolans två lägsta klasser. På grund av den usla avlöningen uppstod det svårigheter att få lärare till skolan så att den många läsår var stängd. Undervisningsspråket i skolan var tyska och ryska. Läroböckerna var antingen på tyska eller ryska. I skolan torde också ha använts finska och svenska. Enligt Katarina II:s skolordning 1783 blev detta en två-årig liten folkskola. Då djäknarna ofta gick flera år på varje klas blev skolan i praktiken 4-6-årig.

 

  • Hanho J.T. Suomen oppikoululaitoksen historia I, Porvoo 1947.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.