Kortjärvi folkskola, Kronoby

[:sv]

Kortjärvi skola

Skolan verkade 1916- 1964

I Kortjärvi påbörjades undervisning i den s.k. ambulerande skolan på 1860-talet. Maja-Greta Djuplund var den första som höll skola på flera stäIlen Kortjärvi.

Sofia Österbacka (Halt-Fia) var en mycket känd barnalärare ända in på 1900-talet. Skolan flyttade från gård till gård varje vecka och lönen utgick med 10 penni per elev i veckan. Ellen Bygden höll som 14-åring skola 1907-08 och Anders Gideon Bygden som 16-åring två vintrar.

Viktor Bygden höll aftonskola i många år.

Oskar Storbacka höll också år 1900 skola i storstugan på Österhacka. Han införde raster, vilket föranledde gubbarna att förtrytsamt undra, hur barnen skulle lära sig något, när de för det mesta är lediga.1916 tyckte byns ungdomar att byn skulle behövde en fast skolplats och byggde småskolan på talko.Kommunala byaombuden hade tidigare tvistat om var den första småskolan skulle byggas och Hästbacka vann, varför byborna tog saken i egna händer. Skolan inlöstes av kommunen 19 oktober 1921 för 31.019 mk.

Lärare: Edit Österlund 1916-1933, Ellen Bodbacka1931-1933, EIly Döfnäs 1933-1937, Karin Vanne 1938-]939, Ruth Nygård vik. 1937-1938 ord. 1940-1949 Eva Kentala 1949-1957, vik. Ann-Mari Djupsjöbacka 15.2-31.5 1957, Brita Bodbacka 1957-1964.

Skolan indrogs 1964 och läraren Brita Bodbacka överfördes till Kyrkoby skola och eleverna till Djupsjöbacka skola.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.