Laguska skolan, Helsingfors

(Bild: Museiverket)

Privata svenska flickskolan blev Laguska skolan som verkade 1889-1977 på Apollogatan 21. Då en ny förordning presenterades 1954 om intagning till läroverk hörde Laguska skolan till de som fick tillstånd att ta in elever från folkskolans tredje klass. Skolan utvecklade speciella psykologiska inträdesprov, vilka enligt skolan gav en god prognos för framgång i läroverket.

Skolans elevantal 1945-1970: 1945 241, 1950 233, 1955 287, 1960 310, 1965 324, 1970 313 elever

På 1950-talet fick skolan genom en tillbyggnad nytt skolkök, handarbetsrum och teckningssal. Skolan hade också en praktisk linje där eleverna på 1950-talet erhöll rätt att skriva studentexamen efter ett fyraårigt gymnasium. Under 1960-talet infördes stödundervisning i mellanskolan. Skolans gymnasium fick fyra linjer, en två-årig praktisk-språklig och matematikfri linje, en fyra-årig studentlinje med två års specialkurs i matematik, särskilt samhällsmatematik, en treårig humanistisk-språklig linje med kort matematik, en studentlinje med lång matematik kurs. Inför övergången till grundskolan valde Laguska skolan som likt övriga Helsingforsläroverk som hade drabbats av ett sjunkande elevantal år 1971 samgång med Läroverket för gossar och flickor och Tölö svenska samskola. Skolan fick då namnet Minervaskolan. Skolan måste upphöra då Helsingfors stad övergick till grundskolan. En del av skolans  personal överflyttades då till Minervaskolan.

En 110-års matrikel över skolans elever har utgivits.1999.

Hägglund Paul: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Skolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.

Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.

http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.