[:sv]Nya Svenska Samskolan, NSS (Lönkan), Helsingfors[:]

[:sv]

(foto 2019)

Läroverket verkade1888-1977. I huset på bilden verkade Nya Svenska Samskolan eller Lönnbeckska samskolan, “Lönkan” 1954-1977.  Skolan hade grundats som ett privat läroverk 1888. Skolan kommunaliserads 1977 vid övergången till grundskolan. Åren 1977-1990 verkade här Högstadieskolan Lönkan och Lönnbeckska gymnasiet. Åren 1990-2017 verkade här Tölö gymnasium. År 2017 sammanslogs Tölö gymnasium med Svenska normallyceet och tog den senare skolans namn.

Skolan verkade ursprungligen som ett nioklassigt läroverk och hörde under Finlands autonoma tid till de ledande samskolorna i landet. I skolan utvecklades läroplanerna ända fram till förtryckstiden 1899–1905 och 1908–1917.

Skolan verkade först i Standerskjölds stenhus vid Norra kajen 4, från 1889 i v.Heikels hus på Bulevarden 7-9. Åren 1911 – 1954 verkade skolan vid Lönnrotsgatan 12 (tidigare Andrégatan). Det nya skolhuset restes 1954 vid Sandelsgatan 3.

Rektorer: 1888-1914 Albin Lönnbeck, 1914-1916 Eirik Hornborg, 1916-1917 Johannes Sundström, 1917-1918 Eirik Hornborg, 1918-1945 Johannes Sundström, 1945-1965 Leo Backman, 1965-1967 Walter von Koskull, 1968-1973 Paul Hägglund, 1973-1977 Boris Lönngvist.

Läroverksförteckningen

  • Nya svenska samskolan 1888-1938, Helsingfors 1938.
  • Nya svenska samskolan sjuttio år, Nya svenska samskolan redogörelse för läsåret 1957-1958, Helsingfors 1958.
  • Backmann, Leo, m.fl. (red.), Nya svenska samskolan 1938-1963, Helsingfors 1963.
  • Nya svenska samskolan, Lönnbeckska gymnasiet 1888-1988, Hangö 1988.
  • Paul Häggblom: De svenska läroverken i Helsingfors 1944 – 1977. Sklolhistoriskt Arkiv 21/1991, 56 – 100.
  • Geber Erik: De svenska privatskolornas betydelse. Skolhistoriskt Arkiv 37/2017.http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulujenmatrikkeli/hellyceum.htm
[:]

2 reaktioner på ”[:sv]Nya Svenska Samskolan, NSS (Lönkan), Helsingfors[:]”

  1. Ett litet påpekande om skolan där jag själv gått: I skolhuset vid Sandelsgatan 3 verkade Nya Svenska Samskolan eller Lönnbeckska samskolan, “Lönkan” (Lönnbeck med E) 1954-1977. Från 1977 Högstadieskolan Lönkan och Lönnbeckska gymnasiet (till 1990).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *