Malms skola, Pargas

[:sv]

I tidernas begynnelse fanns ingen fast skolbyggnad utan skolan i Pargas flyttade mellan olika byggnader. På 1800-talet indelades den i fyra distrikt och Malmen blev den första fasta skolan, då inhyst i ett rum i den nybyggda Kommunalstugan. Klassrummet var 49 m2 stort och delades av 70 elever. Den första läraren hette Berta Palmqvist.

År 1912 utökades klassrummen till två och den s.k. Lilla Malmen invigdes. Skolan kallades till en början för Forsas skola, uppkallad efter den första läraren Alfred Gustav Fors.

På 1950-talet uppstod igen behovet av mer utrymme och nuvarande Malms skola i Parsby började byggas. Den av arkitekt Erik Bryggman ritade Centralskolan invigdes år 1954. De lägsta årskurserna arbetade nere i Lilla Malmen och åk 3-6 huserade uppe i Stora Malmen.  För att möjliggöra en gemensam skola startade under början av 2000-talet planeringen av en tillbyggnad. Våren 2005 stod “nya sidan” med sina sex klassrum, två mindre grupprum samt musiksal färdig.

Idag är Malms skola den största skolan i Pargas med ett elevunderlag på närmare 350 elever. I skolan arbetar sammanlagt ungefär 50 vuxna; både lärare, skolgångsbiträden och övrig personal. Reliefen på uteväggen är gjord av konstnären  Heikki Nieminen enligt modell av skulptören Carl Wilhelm. Pargas Kalk donerade reliefen som avtäcktes den 20 september 1955.

I skolan arbetar sammanlagt ungefär 50 vuxna; både lärare, skolgångsbiträden och övrig personal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.