Mellersta Nylands folkhögskola, Finns folkhögskola, Esbo

Finns

(foto MG 2019)

Posessionaten  Otto Born vid Gunnars gård och magister Artur Myrberg vid Esbo gård ingick i den garantiförening som 1891 grundade skolan vars distrikt omfattade Esbo, Helsinge. Kyrkslätt och Sjundeå kommuner. Vid skolstarten räknade man inte alls med understöd från kommunen eller staten.

Bland föreståndarna kan nämnas särskilt den senare kända författaren Arvid Mörne.

Skolan gick senare under namnet Finns folkhögskola.

  • Nylund Erik: Drag ur Mellersta Nylands folkhögskolas historia. Skolhistoriskt Arkiv 2/1954,44-74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.