Mosebackens skola, Närpes

Mosebackens skola

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosebackens skola i Finby (Foto MG 2019)

Skolan har förberedande undervisning. Barn från Bäckliden och Gottböle går från och med skolstarten 2014 i Pjelax i skola i stället för i Mosebacke skola enligt beslut av bildningsnämnden i Närpes.

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen erbjuds invandrarbarn som är i läropliktsåldern (6-17 år) och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna studera i en svensk undervisningsgrupp inom den grundläggande utbildningen.

Den förberedande undervisningen i de svenska förskolorna och skolorna kommer från och med hösten 2019 att förverkligas enligt en inkluderande modell. Eleven placeras i först hand i en grupp för allmän undervisning i en förskola eller närskola inom det egna elevupptagningsområdet.

I de förberedande klasserna studerar eleverna svenska, centrala begrepp inom andra läroämnen samt övriga färdigheter som behövs för att inleda den grundläggande utbildningen. En individuell studieplan görs upp för varje elev, där målen för den förberedande undervisningen bestäms.

Eleverna börjar så snart som möjligt i svenska undervisningsgrupper i de ämnen de klarar av trots sina bristfälliga språkfärdigheter. Den förberedande undervisningen ges högst ett år (24-26 timmar per vecka). Då elevernas språkfärdigheter är tillräckliga kan de flytta över till en klass inom den grundläggande utbildningen som motsvarar deras ålder och färdigheter.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.