Pyttis svenska skola, Pyttis

Pyttis skola

(Foto MG 2017)

Pyttis svenska skola är en liten hemtrevlig skola som ligger på landsbygden, mellan åkern och skogen.
Elevantalet ligger runt 50 elever fördelade på förskola och årskurserna 1-6.

Framsidan

I Pyttis inledde den första svenska sockenskolan sin verksamhet redan 1694. Först under 1700-talet fann skolhållningen sina rätta former och rutiner. Högst skattad bland socknens skolmästare var Jacob Nopander som ansvarade för undervisningen under åren 1754-1792. Han efterträddes av sin son, som fortsatte faderns fostrargärning ända till 1840. År 1849 grundade Johan Lindroos en ambulerande skola, som verkade i socknen ända till 1884. Då inledde den första egentliga folkskolan sin verksamhet i Svartbäck. Under åren 1903-1915 grundades i kommunen hela tre nya svenska folkskolor. Statistiken för 1923 visar att sammanlagt 832 elever har varit inskrivna i kommunens skolor och av dessa var 264 svenskspråkiga. I den svenska skolan i Svartbäck hålls vartannat år Svenska dagen-fest för hela Kymmenedalen.

Svenska skolor i Pyttis

Pyttis sockenskola 1690-talet

Pyttis ambulerande skola 1849

Pyttis svenska folkskola 1884

Pyttis svenska lågstadium 1974

Pyttis svenska skola 2004

(Lindström 2010, 6)

  • Lindström Ove: Kotkas svenska samskola 125 år, Kotka 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.