[:sv]Rosenlunds folkskola, Pedersöre[:]

[:sv]Rosenlund

(Bild Pedersöre folkskolor, 1951,202)

År 1927 kunde skolan börja sin verksamhet efter flera års diskussion. I lägre folkskolan inskrevs då 29 och i högre folkskolan 41 elever. Dessutom deltog 19 elever i fortsättningsundervisningen. Under årens lopp har skolans elevantal varierat mellan 66 och 94 elever. Fram till 1950 har av skolans inalles 337 elever 64 % erhållit avgångsbetyg och 28 övergått till lärdomsskolan. Elevbespisning infördes 1929 och 1936 anställdes en avlönad skolstäderska och en kokerska från 1949. När skolan togs i bruk var två lärare anställd, men det växande elevantalet medförde att en tredje lärare måste anställas 1936 och då togs slöjdsalen i bruk som klassrum. Skoltomten har också varit så snävt tilltagen att tillräcklig lekplan hsr saknats ända tills pedersöre kommun 1949 inköpte en angränsande tomt innan kommunen inkoporerades med Jakobstad. Skolans lokaler har upplåtits åt syföreningen för gymnastikövningar, vägstämmor och andra möten.

Lärare: Jakob Erik Nyman  1927-1946, Johanna Ulrika Söderman 1927-1934, Mirjam Nyman 1934-1944, Elly Westerlund från 1937, Signe Krokfors från 1945, John Nyman från 1946.

John Nyman: Rosenlunds folkskola. Pedersöre folkskolor 1951, 201-212.

Pedersöre skolnämnd: Pedersöre folkskolor. Skolväsendets uppkomst och utveckling framtill 1950, Jakobstad 1951.

Juhan Nyman: Rosenlunds folkskola. Pedersöre folkskolor 1951, 201-212.

Pedersöre skolnämnd: Pedersöre folkskolor. Utbildningsväsendets uppkomst och utveckling intill 1950. Jakobstad, 1951[:]

1 reaktion på ”[:sv]Rosenlunds folkskola, Pedersöre[:]”

  1. Hej!
    Det skulle intressera mig att veta om byggnaden ännun finns kvar, och i så fall, vem äger, använder den eller till vad används den? Under mina första 4 skolår var jag elev i Rosenlunds folkskola.

    Tacksam för svar och med vänliga hälsningar,
    Sirkka Varonen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.