Sirkkabackens skola, Åbo

Sirkkalabacken

Sirkkalabackens skola verkar i Kärnhuset i Sirkkala skola (Foto MG 2017)

Skolan kom till i samband med övergången till grundskolan och bygger på arvet efter Åbo hjälpskola. År 1970 hade skolan en klass med 8 elever och föreståndare var Rose-Marie Ristola.

I januari 1983 mottog stadsstyrelsen de renoverade och utbyggda skolorna Sirkkala och Sirkkalabacken.

Elevantal i skolan 1990 och 1995 7 elever, 2000 13 elever (Ikonen 2017, 201). Ökningen av elever i specialundervisningen kan bero på att elevernas inlärningsproblem, beteendeproblem, känslolivets frågor svar sådana där man allt mera behövde professionell hjälp från olika områden. Åtminstone en av rådgivningsbyråernas psykologer var skolpsykolog på heltid och i slutet av 1990-talet hade skolpsykologerna fått “egna” skolor. (Ikonen 2017, 222)

 

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildande undervisning 1872-2012, Åbo 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.