[:sv]Sjundeå svenska skola, Sjundeå[:]

[:sv]Sjundeå svenska skola är den svenskspråkiga skolan i Sjundeå kommun. I skolan finns årskurserna 1 till 6 fördelade i tio basgrupper. Läsåret 2018-2019 har skolan 182 elever, tio basgrupper, en speciallärare, en specialklasslärare, fem timlärare och åtta skolgångsbiträden.

Efter årskurs sex fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt (om de bor i den södra delen av kommunen).
Sjundeå svenska skola ligger i kommunens centrum, ofta kallat Sjundeå station. Skolan invigdes 1970 och ersatte då de byskolor som ännu fanns i kommunen. År 1986 byggdes skolan till för första gången. I november 2003 fick skolan sin andra tillbyggnad och från och med läsårsstarten 2013 togs ytterligare nya utrymmen i bruk. Den svenska förskolan och kommunens eftermiddagsverksamhet flyttade också in i skolans utrymmen hösten 2013.

Läsåret 2014-2015 startade ett rastaktivitetsprojekt, Rastis, i kommunens alla skolor. Målet med projektet är att få eleverna att röra på sig mera. I praktiken går det ut på att elever i åk 4-6, så kallade rastisar, leder olika lekar för andra elever i genomsnitt två gånger i veckan under långrasterna. Att delta i aktiviteterna är frivilligt. Rastisarna har fått utbildning för ändamålet.

(foto 2017)[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.