Slottsfältsskolan, Åbo

Skolan hade tre klassrum och verkade 1885-1895, dvs. den tid huset vid Varvtorget i hörnet av Varvs- och Amiralitetsgatan hyrdes.

Folkskoldirektionen fick hösten 1890 behandla en skrivelse insänd av fyra lärarinnor, som påtalade problem i anslutning till skolvägen. De skrev att den pga avstånd och avsaknad av trottoar var besvärlig och hälsovådlig. Därför anhöll de om fribiljetter till spårvagnen under den tid skolan verkade. (Ikonen 2017, 68)

Inspektor Floman påpekade 1892 att staden hade för få klassrum och att elevernas därför var tvungna att läsa i skift.

Ikonen Kimmo: Skolorna i Åbo speglar sin tid. 140 år allmänbildanfde undervisning 1872-2012. Åbo 2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *