Söderkulla skola, Sibbo

I Söderkulla skola går 163 elever. Årskurserna 1–6 är fördelade på nio basgrupper, sju enkla klasser och två klasser för elever som har behov av särskilt stöd. Förskolan finns i skolans utrymmen, vilket möjliggör ett tätt samarbete inom förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Även Sipoonlahden koulus årskurser 0-2 finns i samma skolfastighet.

Trots att skolan finns i Söderkulla centrum har skolan nära till naturen. Eleverna har goda möjligheter att röra sig ute i naturen. Skolans profilering är motion och idrott, en mångsidig användning av information- och kommunikationsteknologi i undervisning samt att beakta olika begåvningsprofiler. I skolvardagen betonas speciellt rörelseglädje, en god och kvalitativt högklassig grundläggande utbildning samt elevernas sociala kompetens.

(foto 2017)[:]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.